Na sobotu 25. května jsou připraveny komentované prohlídky nejen svatostánku, který tvoří dominantu obce, ale také navazující „tajemné“ středověké podzemní chodby, která vznikla ve 14. až 16. století a vede od kostela směrem k faře.

V době od 9 do 11 hodin se pod dohledem dobrovolných hasičů vydají zájemci na průzkum části štoly, jež bude za tím účelem osvětlena. Dno prozatím zprůchodněné trasy se nachází zhruba ve čtyřmetrové hloubce. V místě vchodu je vysoká pouze 160 cm, u fary pak téměř 230 cm. 

To kostel sv. Prokopa přivítá účastníky hned na třech místech. V samotné lodi, na kůru a ve věži. Všude se totiž nachází vzácné památky, zřejmě vůbec nejvzácnější, jimiž Přepychy disponují. Heraldické starobylosti – zazděné náhrobky nebo křtitelnici ve tvaru obráceného zvonu z roku 1550 představí účastníkům Petr Kropáček.

„O patro výš“ – na kůru – budou připraveni varhaníci Lukáš Koblása a Vladimír Jelínek, aby dokázali, v jak skvělé kondici je nyní královský nástroj postavený v roce 1872 rychnovským varhanářem Amandem Hanischem, jenž prošel v letech 2015 – 2017 celkovou náročnou obnovou. Určitě zazní hudební ukázky, aby se návštěvníci přesvědčili, co všechno varhany dokážou. 

Další část programu se odehraje vysoko nad zemí, ve zvonici, kde se to, řečeno s nadsázkou, zvony doslova hemží. Dva kusy - jeden odlitý roku 1545 a druhý 1559 - patří k historicky nejcennějšímu, co v Přepychách mají. Jen zázrakem "přežily" rekvizici během obou světových válek, což se nepodařilo v případě třetího, nejmladšího zvonu z roku 1931, který byl odvezen v roce 1942.

Po tři čtvrtě století se situace změnila a rok 2018 se v tomto směru zapsal zlatým písmem do dějin obce. Nejenže se podařilo nejprve zrestaurovat oba vzácné zvony, ale poté také nahradit ten chybějící - novotou zářící zvon sv. Jiří, odlitý mistrem zvonařem Petrem Rudolfem Matouškem v holandském Astenu, jehož patronem se stal známý režisér Jiří Strach, už od loňského 31. července vyzvání do kraje.

„Máme na tento den povoleno zvonit třeba i každou čtvrthodinu, podle množství zájemců tak, aby si zvonění mohli vyzkoušet i dárci,“ prozradila s radostí o sobotě 25. května starostka obce Zdeňka Seidelová, iniciátorka obnovy zvonů i varhan a štědrý dárce v jedné osobě. 

Akce bude pokračovat o týden později - v pátek 31. května rozezní v 18 hodin kostel sv. Prokopa barokní a klasické skladby v podání špičkového souboru žesťových nástrojů Brass Band, který vznikl u Ústřední hudby Armády ČR z předních hráčů žesťových sekcí.

Armádní těleso tak vystoupí v rodné obci pplk. Karla Pšeničného, bývalého dirigenta ústřední hudby ČSLA a Posádkové hudby Praha. Koncert Brass Bandu navíc zahájí letošní cyklus benefičních koncertů v Přepychách a zároveň zde zakončí Týden kostelů.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.