V soutěži Město pro byznys zabodoval přístup veřejné správy. Dobruška získává body nejvyšším počtem úředních hodin, nejkvalitnější elektronickou komunikací a nízkou daní z nemovitosti. Má také nejnižší dluhovou službu a vysokou likviditu. Město se může právem pochlubit v rámci regionu velmi nízkou dlouhodobou nezaměstnaností. Podnikatelé zde prostě mají z čeho vybírat díky vysokému počtu studentů a učňů v odborném vzdělávání. Město má také nízké ceny stavebních pozemků a vysoký podíl malých a středních firem.

Ve Zlatém erbu bodovala Dobruška svým webem, jehož prostřednictvím informuje o tématech a rozhodnutích městské rady a zastupitelstva.

A přívětivý úřad? Obec s rozšířenou působností zajišťuje vedle výkonu státní správy i poradenskou činnost směrem k občanům, podnikatelům i starostům všech čtyřiadvaceti obcí ve správním území.

Právní poradenství iniciované úředníky odboru sociálních věcí se zaměřuje především na seniory – poskytuje služby v oblasti bydlení, exekucí nebo dluhů. Informace přináší i Dobrušský zpravodaj.

Stranou nezůstává ani ochrana spotřebitele, při níž je živnostenským odborem využívána úzká spolupráce s odborníky z časopisu dTest.

Vedení města se pravidelně setkává s podnikateli, město spolupracuje s veřejností na přípravě strategického plánu a projednává s občany připravované projekty obnovy veřejných prostranství či staveb.

Také školení zastupitelů obcí, která zvyšují jejich informovanost a kvalitu výkonu samosprávy, si našla úrodnou půdu. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.