Autor se prezentuje výtvarnými pracemi z nedávných let i současnosti a název výstavy naznačuje, že jde o malou rekapitulaci tvorby současné etapy při příležitosti autorova životního výročí, ve které dále zúročil výsledky stálého hledání inspirativních podnětů pro svůj osobitý tvůrčí projev.

Od mladistvých začátků amatérského nadšení v kresbě a malbě se Josef Benedikt díky svému geografickému studiu, zejména kartografie, blíže seznámil s grafickými technikami a tiskem. Absolvováním grafického studia na VČLK v Hradci Králové, především však inspirativním sepjetím s výtvarnou skupinou GAMA a jejími přáteli se dále formoval jeho výtvarný názor.

Kromě obrazů – akrylové malby – zůstává grafika metodou monotypu jeho nejoblíbenější tvůrčí cestou. Pilně spolupracuje s představiteli města i jinými institucemi a sdruženími v oblasti užité grafiky. Některé ukázky této činnosti jsou v lapidáriu také zastoupeny.

Vernisáž výstavy proběhla 4. dubna za účasti nejen samotného autora, jeho rodiny a přátel, ale také za účasti starosty města Petra Lžíčaře a místostarosty Miroslava Sixty. Hudební část slavnostního zahájení vyplnilo vystoupení flétnového souboru Orchidea ze ZUŠ Dobruška.  

Výtvarníka Josefa Benedikta představil Václav Verner, který mimo jiné řekl: „Toto setkání je o to milejší, že písecký rodák a již dlouholetý dobrušský občan před několika dny oslavil kulaté životní jubileum. Výstava je malým zastavením, abychom mohli rekapitulovat současné cesty Benediktovy tvorby. Již na první dobrou je jasné, že si autor zachovává obvyklé náměty a inspirační prameny – pohledy na krajinu s poetickým cítěním nebo opakováním témat lidských prožitků v souvislosti s atmosférou různých dějů, příběhů podávaných tak trochu jeho známým romantickým viděním.“

Výstava Malé zastavení je přístupná v provozní době úřadu.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.