Akce se uskuteční od 18 hodin v městské knihovně v Dobrušce a je jasné, že odborník na slovo vzatý, kterým Karel Brázdil bezpochyby je, si nevybral Dobrušku za místo své přednášky pro veřejnost náhodou.

Jednak v tomto městě před mnoha lety zapustil své kořeny, je zde i zastupitelem, a jednak tu má zpracování map více než půl století dlouhou tradici. Vždyť i sám Karel Brázdil působil v letech 2003 až 2005 jako náčelník dobrušského Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu.

Na programu vystoupení budou informace o nové metodě mapování výškopisu, postupy zpracování dat, forma a kvalita výškopisných modelů a v neposlední řadě zajímavé ukázky aplikací dat v praxi.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.