Pořadatelé ze spolku ProPřepychy v propozicích uvádějí, že účast není omezena věkem, národností, bydlištěm, etnickou či politickou příslušností ani vyznáním. Závodí se na vlastnoručně vyrobených či upravených plavidlech s vlastním nebo přírodním ekologickým pohonem.

Osádky se rozdělí do dvou skupin - mladí (s členem do 15 let) a starší. Nutno však zdůraznit, že v tomto závodě převažuje nad sportovními výkony především stránka recesní a kreativní a tomu odpovídá i systém hodnocení porotců.

Klání vždy probíhá pod bedlivým dozorem poroty, která rozhoduje o vítězi. Konečný výsledek tvoří součet tří disciplín - design, čas a kreativita. Samostatně je udělována cena Sympatie diváků. 

Stačí namátkou připomenout názvy některých korábů z loňského roku - Santa Claus, Vesničko má středisková, Amorek, Smolíček, Perníková chaloupka, Hasiči - a předem je jasné, že poslední srpnovou sobotu odpoledne nebude ve vodě i na břehu rybníka Dvorský v Přepychách o dobrou zábavu nouze.   

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.