Nebylo divu, že dění v blízkosti kostela budilo pozornost a spouště přihlížejících cvakaly o sto šest - přeprava zvonu do věže navíc v mnohém připomínala koncert prvotřídně sehraného souboru a dirigentskou taktovku přitom držel pomyslně v ruce zvonařský mistr Petr Rudolf Manoušek.

Nový zvon (ladění gis, hmotnost 587 kg, průměr 974 mm) vlastně symbolizuje návrat zvonu, který odlil před II. světovou válkou děda zvonaře a který „podlehl“ rekvizici.  

Zvon sv. Jiří odlitý v dubnu tohoto roku je proto sladěn se stávajícími historickými unikáty na věži. Jeho vlastníkem je obec, jež také uhradí celkovou částku 761 tisíc korun jednak ze svého rozpočtu a jednak ze sbírky.

„Věřím, že bude sloužit stovky a stovky let. Podstatná údržba by měla nastat za sto padesát let,” řekl s přesvědčením mistr zvonař a dodal, že právě tento kus převezme nyní denní službu.

Před zavěšením svatého Jiří bylo ovšem nutné dát do pořádku původní opotřebované zvony ze 16. století. „Je pozoruhodné, že přežily všechny rekvizice, všechno ničení, všechny války a dožily se - na rozdíl od dědova zvonu - této doby. To je zázrak. Přestože se všude tvrdí, že Němci cenné zvony ponechávali, tak to není zcela pravda. Máme důkazy podle fotografií, že románské zvony, gotické zvony, renesanční zvony - skutečně všechno bylo na shromaždišti v Praze na Maninách a odtud to odvezli do Německa,” poznamenal na adresu historických unikátů Petr Rudolf Manoušek.

Jeho práce však v Přepychách zatím nekončí. Přijede ještě jednou, až okno, jímž se zvon do věže dostal, bude znovu opatřeno bedněním. Teprve pak se v něm objeví jeden z restaurovaných zvonů.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.