Zcela nová muzejní expozice bude zpřístupněna v jednom z nestarších stojících domů v Opočně, který stojí v sousedství zvonice a Mariánského kostelíka v lokalitě v minulosti nazývané Pecírek.

Objekt právě prošel stylovou rekonstrukcí, čímž se vlastně sám o sobě stal exponátem. Muzeum tak má vlastně dvě linie. Jedna upozorní návštěvníka na zajímavé detaily stavby a odvypráví příběh domu samotného, v němž jsou přiznány některé artefakty z jeho nedávného života, jako například velký litinový sporák.

Hlavní část expozice nastiňuje některé důležité okamžiky z dějin města, přičemž zvláštní pozornost je věnována zejména etapě raného středověku, z níž právě pochází první písemná zmínka o Opočně. Základem jsou textové nástěnné panely doplněné fotografiemi a ilustracemi a trojrozměrné exponáty, vztahující se k danému tématu.

Čestné místo v obnovených, historicky vzácných prostorách zaujme předmět, který naopak vznikl díky nejmodernějším technologiím -  časová schránka, vyrobená speciální technologií 3D tiskem, jejíž tvar odpovídá opukovému kameni pocházejícímu z Opočna.

Ve schránce s rozměry 80x50x50 cm zanechalo město Opočno a jeho obyvatelé vzkazy době, která přijde za padesát let. Opětovně otevřena by měla být až roce 2068, tedy v roce, kdy město oslaví 1000. výročí.

Nová muzejní expozice vznikla ve spolupráci města Opočna a Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a po slavnostním otevření v pátek 13. července bude do konce prázdnin přístupná denně mimo pondělí, v září pak o víkendech.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.