Program, který organizačně zajišťují Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad a Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby, zahrnuje pestrou paletu akcí kulturního i společenského charakteru, nechybí však ani odborný seminář.

Program oslav:

23. května

v 10 hodin - Slavnostní shromáždění (Společenské centrum - Kino 70 Dobruška)

ve 14 hodin - Slavnostní otevření stálé expozice, nazvané Vojenská geografie (Rýdlova vila v Dobrušce)

v 17 hodin - Vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš (Společenské centrum – Kino 70 Dobruška)

24. května 

od 9 do 15 hodin - Den otevřených dveří pro bývalé zaměstnance a rodinné příslušníky

od 9 do 11.40 hodin - odborný seminář (VGHMÚř Dobruška)

Témata semináře:

Realizace geodatabáze DMÚ 25 na bázi ZABAGED

Záměr další tvorby vojenského státního mapového díla

Vojenskogeografické vyhodnocení České republiky

Aktuální mezinárodní projekty GeoSl AČR

ve 13 hodin  - Slavnostní odhalení památníku gen. Churavého (VGHMÚř Dobruška)

Plukovník (brigádní generál in memoriam) Josef Churavý (27. října 1894 Olomouc – 30. června 1942 Praha), jehož jméno nese úřad v Dobrušce, byl vlastenec, důstojník Československé armády, zástupce velitele Vojenského zeměpisného ústavu (VZÚ) Praha, významná osobnost protifašistického odboje, představitel vedení druhé garnitury vojenské odbojové organizace Obrana národa.

9. – 31. května 

Výstava Historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování (malý sál Společenského centra – Kino 70 Dobruška)

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.