Samotnou Dobruškou procházelo padesát skupinek tvořených malými Kašpary, Melichary a Baltazary, které navštívily 3200 zdejších domácností, a obyvatelé města F. L. Věka k nim byli opět štědřejší než v předchozím roce.

„Mohu vám sdělit, že jste přispěli zase více. Loni se vybralo 179 tisíc korun, letos 197 tisíc. Je to o 18 tisíc více,” uvedla v neděli 7. ledna vpodvečer během slavnostního zhasnutí vánočního stromu Ing. Jana Poláčková, ředitelka Farní charity Dobruška.

Jako poděkování dárcům zazpívaly děti v rolích tří králů koledy a Jana Poláčková doplnila: „Ráda bych poděkovala vám všem za to, jakým způsobem koledníky přijímáte ve svých domovech. Děkuji všem dárcům, dětem a jejich rodičům, dobrušským skautům, vedoucím skupinek, pánům farářům za velmi příjemné zázemí v pastoračním centru, sponzorům, tatínkům - taxikářům i školám za dobrou spolupráci.”

Dále pokračovala: „Městskému úřadu Dobruška patří dík za administrativní dohled nad průběhem sbírky, starostkám a starostům v ostatních obcích za pečetění a rozpečeťování pokladniček. Speciální poděkování chci vyjádřit Pekařství Klobas, které dlouhodobě podporuje sbírku velkým množstvím jídla pro koledníky. Letos nám přijeli pomoci i čtyři dobrovolníci - přátelé z nizozemského Ter Aaru. Díky vám.”

Speciální odměnu za koledování si ještě budou moci "vybrat" všichni malí králové. Ve středu 24. ledna je pro ně připraveno promítání oblíbeného filmu Anděl Páně II v Kině 70 v Dobrušce. Samozřejmě zdarma.    

A konečný výsledek?

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 na Dobrušsku, Opočensku a v Týništi nad Orlicí dosáhl obdivuhodných 664 724 korun, což je o 90 tisíc korun více než v roce předchozím.      

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.