Pořadatelem Tříkrálové sbírky pod Orlickými horami je Farní charita Dobruška a ta, díky zkušenostem z předchozích ročníků, již opět „jede“ v dobře zaběhnutých kolejích.

Od 2. do 5. ledna probíhá nábor dětí, které se pak sejdou na schůzce v pastoračním centru v Dobrušce, kde dostanou první pokyny. Den před konáním sbírky se koná schůzka vedoucích skupinek a proběhne úřední zapečetění pokladniček.

V sobotu 6. ledna ráno se všichni dohromady sejdou tamtéž, aby si převzali pokladničky, průkazky, další materiál a seznámili se s tím, jaká trasa jim byla svěřena. V 9 hodin se pak malí Kašparové, Melicharové a Baltazarové ustrojeni do královských kostýmů přesunou i s vedoucími skupinek do kostela sv. Václava, kde jim požehná dobrušský děkan.     

Při odchodu z kostela nafasují křídy, cukříky a kalendáříky pro dárce, společně se vyfotí na schodišti před kostelem a pak už vyrazí, aby splnili svůj velký úkol – to je vybrat od dárců peníze na doplnění nabídky zdravotních pomůcek do charitní půjčovny, podporu sociální služby osobní asistence, přímou pomoc rodinám v sociální tísni, rodinám s postiženým dítětem a podporu aktivit souvisejících s projektem Adopce na dálku v Indii.

Mezitím jim tým dobrovolníků připraví již tradiční guláš, teplý čaj a něco dobrého jako zákusek „po službě“. Další jsou připraveni jako řidiči pro rozvoz skupinek do okolních obcí.

„Pomáhat jako dobrovolníci přijeli i čtyři přátelé z nizozemského Ter Aaru, což je družební město Dobrušky,“ prozradila Jana Poláčková, ředitelka Farní charity Dobruška.

Sobotní podvečer a večer je věnován sčítání výtěžků od jednotlivých skupinek, aby se už v neděli v podvečer mohli obyvatelé Dobrušky během slavnostního zhasnutí vánočního stromu na náměstí F. L. Věka, kde jim malí králové zazpívají koledy, dozvědět, jak velkou sumu se v roce 2018 podařilo shromáždit.

A 24. ledna dostanou koledníci za svoji dobrovolnickou pouť lákavou odměnu v podobě promítání filmu Anděl Páně 2, které se uskuteční v kině 70 v Dobrušce a které mohou zdarma navštívit.  

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.