Známá a oblíbená vánoční mše Hej, mistře jistě přiláká do kostela sv. Prokopa velké množství posluchačů, takže je předpoklad, že výtěžek z dobrovolného vstupného bude prvním významným krokem k záchraně vzácných zvonů. 

Oba jsou totiž opravdovými skvosty, vždyť jeden byl ulit roku 1545 a druhý 1559 - oba tak patří k nejcennějším památkám, které se v obci pod Orlickými horami vyskytují.

Současné vedení Přepych v čele se starostkou Zdeňkou Seidelovou si hodnotu dobře uvědomuje, a právě proto začalo symbolicky zvonit na poplach a iniciovalo jejich záchranu.

Plán je už připraven. Po demontáži včetně zvonového příslušenství a spuštění na zem musí zvony dostat nové hlavice z tvrdého dřeva s kovanými upevňovacími prvky a čepy s výkyvnými ložisky. Restaurování zajistí dlouhodobou ochranu a správnou funkci těchto historických unikátů částečným pootočením. Dále budou vykována nová srdce z měkkého železa a provedeno jejich zavěšení tradičním způsobem na kůži s pojistným plechem.

Součástí projektu je také výroba nového třetího zvonu, který by mohl převzít denní službu - oba historické kusy by pak byly používány na příležitostné ruční zvonění. Nový zvon bude "kopírovat" svého předchůdce, odlitého před 85 lety a odvezeného při rekvizici r. 1942, který vážil zhruba 700 kg, měl spodní průměr 1050 mm a odlila ho zvonárna R. MANOUŠEK & spol. Takový zvon "soustavě" přepyšských zvonů vrátí melodický trojakord fis-gis-ais v sekundovém ladění.

Aby se i tento smělý plán, podobně jako v případě varhan, podařilo uskutečnit, bude třeba shromáždit nemalé finanční prostředky. Náklady na restaurování historických zvonů jsou vyčísleny zhruba na 150 tisíc korun, výroba nového zvonu pak na půl miliónu korun. V této částce ovšem není zahrnuta cena elektrického zvonícího stroje, spínacích hodin apod.

Rybovu mši v Přepychách provede 22. prosince orchestr KMČ s dirigentem Václavem Lepšem, smíšený pěvecký sbor Smetana z Hradce Králové, komorní sbor Cantus Amici z Pardubic a sólové party zazpívají Zdeněk Svědík (bas), Milan Motl (tenor), Jana Lesná (soprán) a Markéta Štefániková (alt).

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.