Záchrana varhan postavených roku 1872 rychnovským varhanářem Amandem Hanischem se dostala do finálové fáze. Na kůru kostela sv. Prokopa vrcholí práce na obnově hrací skříně, varhanář Ivan Bok „ladí“ poslední části samotného nástroje a k dofinancování celého projektu zbývá shromáždit podle informací Zdeňky Seidelové, starostky obce a hnacího motoru záchrany královského nástroje, už „jen“ 32 632 korun. Slovo „jen“ lze použít proto, že tato částka představuje pouze o něco málo více než dvě procenta z původní celkové částky.

To, co se na podzim roku 2015 zdálo jako málo pravděpodobné a čemu zřejmě věřil jen málokdo, se v Přepychách podařilo. V té souvislosti je ale dobré připomenout slova Zdeňky Seidelové, která pronesla letos 14. července krátce po předchozím benefičním koncertu a která jsou důkazem, že právě žena v čele obce o úspěchu projektu nepochybovala: „Když něčemu opravdu věříte, když vidíte cíl a dokážete si představit věc už hotovou, určitě se to podaří!“

Letošní pátý benefiční koncert se uskuteční v pátek 6. října a vystoupí na něm představitel nové české generace houslistů Lukáš Kuta. Jeho partnerem bude v Přepychách Richard Závada, jenž studoval loutnu na Akademii staré hudby při FF MU v Brně ve třídě Miloslava Študenta (2004-2009), na Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon ve třídě Eugena Ferrého (Francie, 2009) a od roku 2014 je studentem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve třídě Jana Čižmáře.      

Koncert nazvaný Barokní dueta začíná v 18 hodin, vstupné je dobrovolné a výtěžek z něj opět poputuje na sbírkové konto. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.