Ostatně tak je tomu dodnes. V průběhu každého dne na malém parkovišti v Rokoli neustále zastavují auta a lidé si od pramene odnášejí vodu s pověstnou vynikající kvalitou.

Ke studánce se vážou dvě pověsti. Jedna líčí příběh malé dívky, která zabloudila ve zdejších lesích. Obrátila se s prosbou o pomoc k Matce Boží mariánskou písní či modlitbou a ta ji nakonec vyvedla ven.

Druhá vypráví, že k ní před dávnými lety došel nadlesní z hradu Frymburk, postaveného nad údolím s říčkou Olešenkou a přemýšlel, jak pomoci svému slepému synkovi, kterému lidé zrak vrátit nedokázali.

V jeho úvahách ho vyrušil podivný pták poletující sem a tam, až nadlesní usoudil, že i pták je slepý. Rozhodl se ho chytit, pták však spadl do vody vytékající z pramene. Jakmile vylétl, začal na větvi radostně zpívat. To nadlesnímu vnuklo myšlenku, že díky koupeli ve studánce pták znovu vidí.

Dovedl sem manželku a slepého synka, ve vodě ho umyli a od té chvíle viděl. Z vděku za tuto milost, nechal v blízkosti pramene postavit dřevěnou kapličku s obrazem Panny Marie. Příběh o zázračném uzdravení se roznesl po okolí a začali sem přicházet další lidé, aby se také zbavili svých nemocí.

Dřevěnou kapličku nahradila v roce 1859 zděná a o rok později byl uvnitř zavěšen obraz P. Marie s Ježíškem od malíře Klemense, známý jako Panna Maria Rokolská. Do Rokole putovali lidé o víkendech i svátcích a poutě se rozmáhaly čím dál více. Proto zde „vyrostly“ kramářské boudy a dokonce letní hostinec.

Návštěvnost krásného koutu v podhůří hor se zvyšovala a roku 1874 vznikla v protějším zalesněném svahu křížová cesta s litinovými reliéfy na kamenných sloupech. O deset let později se Rokole dostala na seznam mariánských poutních míst celého světa.        

V roce 1930 nechal továrník Přibyl postavit na svém pozemku kostel, který byl po různých průtazích posvěcen až v roce 1945. Interiér ozdobil novoměstský sochař Marek sochou Panny Marie zhotovenou podle obrazu v kapličce. Do hrobky ve spodní části stavby patřící rodině majitele ale pohřben kvůli zákazu nikdo být nemohl.

Mezi zdejší zajímavosti, dodávající místu na přitažlivosti, se řadí také dřevěná stavba - Loreta - vpravo od kostela. Jedná se vlastně o ochoz otevřený z čelní strany s obrazy sedmi bolestí Panny Marie v provedení lidového umělce.

Současnost Rokole je spojena se schönstattským hnutím, jehož bohoslovci a kněží našli v srpnu 1939 svůj duchovní domov v rokolské kapličce. Přes nepřízeň poměrů zde byla v roce 1974 dokončena stavba společného domku sester a 19. července 1997 došlo k posvěcení první originální svatyňky v Čechách (143. na světě), přesné kopie původní kapličky z Schönstattu v Německu. Od roku 2000 slouží převážně starším a nemocným schönstattským sestrám nový provinční dům.

Nejnovějším prvkem krásného místa je tzv. cesta manželů, která nabízí krátkou procházku přírodou s patnácti zastaveními u plastik a textů, týkajících se událostí v životě každé rodiny.

Ať patříte k věřícím či nikoliv, kouzlo Rokole a genius loci tohoto koutu stranou civilizace vás jistě osloví v kterékoliv roční době. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.