Záchranu nástroje, který desítky let chátral na kůru kostela Církve československé husitské v Dobrušce, inicioval Mezinárodní hudební festival F. L. Věka a jeho umělecký ředitel Pavel Svoboda. Během festivalového koncertu Praque Cello Quartet byla 19. října 2014 veřejnost seznámena s alarmujícím stavem varhan a zřízením sbírkového konta.

V lednu 2015 vznikl tým dobrovolníků a poté už bylo hlavním úkolem shromáždit finance potřebné na realizaci generální opravy nástroje, která měla stát 624 tisíc Kč

Záchranáři se rozhodli připravit cyklus benefičních koncertů a vyhlásili tzv. adopci varhanních píšťal, kterých má nástroj celkem 999. Jejich cena byla stanovena podle délky na 300, 500, 700 a 1000 korun. 

Téměř vzápětí začali členové týmu kontaktovat jednotlivce a kolektivy ve městě i okolí s cílem předat jim základní informace o možnosti adoptovat varhanní píšťalu prostřednictvím finančního daru a vyzvat je k pomoci při záchraně nástroje. 

Touto formou se konto na opravu varhan rozrostlo o více než 200 tisíc korun, nejvíce píšťal bylo adoptováno v březnu (56 dárců) a v dubnu (55 dárců). Do sbírky se zapojili lidé Dobrušky, okolních obcí a měst i míst mnohem vzdálenějších (např. z Prahy, Hradce Králové).

Byli mezi nimi lékaři, učitelé, dělníci, technici, pojišťovna, spolky, sbory, zastupitelé města, senioři, ale i děti prostřednictvím svých rodičů či prarodičů. K velké radosti „záchranářů“ se objevili i dárci, kteří přispěli dokonce dvakrát. Vedle těch, kteří reagovali přímo na výzvu, zaslali na konto peníze i lidé neznámí, které se nepodařilo "odtajnit".

Grafické děkovné listy podepsané iniciátorem projektu Pavlem Svobodou a farářkou CČSH v Dobrušce Erikou Oubrechtovou  – důkaz adopce a účasti na projektu – se staly „vzácným“ artiklem a dnes zdobí např. polikliniku, ordinace lékařů, kanceláře i podnikatelské prostory.

Sbírkové konto pomohl více než 46 tisíc Kč ze vstupného naplnit také cyklus Koncerty pro varhany, v němž benefičně vystoupili vynikající umělci - herec Josef Somr spolu s varhaníkem Jaroslavem Tůmou, kytarista Lubomír Brabec, houslista Václav Hudeček spolu s cembalistou Martinem Hrochem. K nim se připojili místní - Dobrušské žesťové sdružení, ženský pěvecký sbor Vlasta i žáci a pedagogové hudebního oboru ZUŠ.

Vedle toho se podařilo uspět i v grantových řízeních. Bez dotací získaných od Královéhradeckého kraje, Nadace ČEZ, města Dobrušky a Církve československé husitské by totiž oprava nemohla být kompletně provedena. 

A jak vzpomíná na dění ve svém kostele farářka Erika Oubrechtová? „Spolupráce se členy týmu byla pro mne obohacující po pracovní i po lidské stránce. To, co dokázali, je nevídané. Díky jejich píli, odhodlání a maximální profesionalitě se dávno zapomenuté a zaprášené varhany po desítkách let znovu rozezněly. S lehkostí odvedli veliký kus práce a poukázali na hluboký smysl zachování trvalých hodnot.“ 

Tým nadšenců však na vavřínech nespí. Založil spolek PROVARHANY a pokračuje v dalších projektech. Pomáhá zachránit nástroje v Deštném a v Přepychách, pro Opočno objevil významného rodáka a vynikajícího stavitele varhan Emanuela Štěpána Petra a připravuje vydání publikace o záchraně varhan v Dobrušce

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.