Jste třetím, kdo převzal Cenu MHF F. L. Věka za přínos kulturnímu dění v regionu? Co pro vás znamená zařadit se po bok Luboše Sluky a prof. Václava Rabase?

Neměla byste pro mne na začátek lehčí otázku? Neměla...

Oba pány samozřejmě znám a hluboce si jich vážím. Pana prof. Rabase jako vynikajícího interpreta varhanní hudby, pedagoga, který se navíc zasloužil o vznik varhanního oddělení pardubické Konzervatoře. Luboš Sluka je shodou okolností mým dávným přítelem a kamarádem. A být k nim přiřazen je pro mne ctí v mých očích až nezaslouženou. Ale stalo se a mně nezbývá, než nezpychnout, a hlavně se nepoměřovat.

Kdy se narodila vaše láska k vážné hudbě?

Zaseta byla nepochybně v mém útlém dětství tatínkem, JUDr. Václavem Kašparem, který ji miloval. Nebyla to láska pouze pasivní, ale sám zpíval jako sólista na koncertech v Opočně, na kůru děkanského kostela, a samozřejmě všechny ty árie, písně zněly u nás doma. Zněly i díky jeho slušně vybavené gramotéce.

Máte radost, že i Opočno je součástí MHF F. L. Věka?

Když dovolíte, neřeknu pouze ano, ale vysvětlím proč. Opočno je už desítky let oblíbeným festivalovým městem náchodské Cameraty, dlouhá léta jsme uváděli koncerty Orlicko-kladského varhanního festivalu. V první řadě to je kvůli citlivému a vyspělému publiku, dále pak ochotě a schopnosti pořadatelů (Opočenská beseda) tato vystoupení přijmout (někdy i se vším všudy).

Mezinárodní hudební festival F. L. Věka je pro nás významný nejen svým koncertem uváděným v Opočně (letos to je Heroldovo kvarteto – 6. října v 16 hodin v Mariánském kostelíku), ale zejména jako celek tím, že časově navazuje na cyklus koncertů vážné hudby OPOČNO HUDEBNÍ, a tak prodlužuje naši společnou koncertní sezónu od počátku léta hluboko do podzimu. Navíc přináší významné tituly pro Opočenskou besedu namnoze těžko dostupné.

Cena vám byla udělena za více než 20 let trvající práci v Opočenské besedě. S jakým cílem jste v roce 1992 tento spolek zakládali?

Cílem našeho snažení bylo a je pěstování a rozvíjení kulturních tradic známých z dějin Opočna. Tato původně široká oblast se postupně zužovala, takže jsme se několik let podíleli např. na redakci a vydávání Opočenských novin, pořádali jsme výstavy, přednášky, koncerty vážné hudby. A jak vidno, právě tyto koncerty, se postupně pod jménem Opočno hudební, staly hlavní náplní naší činností pro následujících 21 let. 

Vycházeli jsme z tradice Hudebních sobot, jejichž zakladatelem byl v roce 1942 ředitel hudební školy J. V. Kratochvíl (skončily v roce 1950 pro nezájem publika, nedostatek financí, a hlavně nebyl nikdo, kdo by se práce v této formě ujal). Opočenská beseda se léty stala zárukou vysoké umělecké kvality, a k tomu finanční dostupnost vstupenky, osobité kouzlo koncertních síní, společenská úroveň, zkrátka místo, kam stojí zato zajet na koncerty.

Mimo jiné jsme se rozhodli postavit naše vstupné tak, aby nikdo nemohl říci, rád bych šel, ale nemám na to. Naše vstupné 60 Kč, snížené pro děti, studenty a důchodce na 40 Kč u většiny našich koncertů je dnes spíš neobvyklé. Pro nás je totiž nejhorší neobsazená židle.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.