Na vyvýšenině vpravo od silnice vidí hřbitovní kostel sv. Ducha, jednu z nejkrásnějších staveb v celém Podorlicku. Tvůrci seriálu tedy tak trochu mystifikovali jeho diváky, protože kostelík se ve skutečnosti nachází až za městem Dobruškou, a tudíž ho F. L. Věk nemohl při návratu domů ze studií v Praze míjet.

Je však pravda, že už od počátku stál vedle důležité komunikace, která byla jednou z větví směřujících od Hradce Králové do Kladska. Z Dobrušky se cesta ubírala tzv. Valským údolím směrem k Dobřanům a dále přes Orlické hory. Založení kostela u jedné z hlavních regionálních komunikací bylo typické právě pro období středověké kolonizace, která probíhala i v tomto kraji.

Kostel sv. Ducha, do daleka zářící svou bílou omítkou, si „zahrál“ nejen v několika dílech seriálu F. L. Věk, ale v roce 1971 také ve filmu Babička režiséra Antonína Moskalyka. Filmaře možná upoutalo i to, že dodnes můžeme obdivovat neobyčejný cit neznámých architektů a stavitelů, s nímž dokázali skloubit novou stavbu s obrysy Orlických hor v pozadí, což vyniká nejen při pohledu k horám, ale při jakémkoliv pohledu na tento kostel.

V literatuře se lze dočíst, že „samotné datum založení ani původní podoba kostela svatého Ducha nejsou známy. Stavba byla pravděpodobně dřevěná a jistě mnohem menší než ta dnešní. Ještě před lety se historikové domnívali, že základy současné stavby jsou gotické, až při posledních opravách, kdy byla obnovována celá omítka, se existence gotického zdiva kostela nepotvrdila“.

Současný kostel je renesanční a pochází z druhé poloviny 16. století.  Za dobu existence byl několikrát upravován, poslední úprava mu vrátila jeho renesanční podobu. Naši předkové kostel zasvětili svatému Duchu a právě toto zasvěcení napovídá skutečnosti, že počátky stavby musíme hledat hluboko ve středověku - vznik zřejmě souvisí se samotnými počátky křesťanství v celém regionu.

Hned vedle kostela stojí hranolová zvonice, k níž přiléhal malý přístavek, který obýval poustevník (do konce 18. století), později pak hrobník s rodinou. Kolem se rozkládá hřbitov, kde je pohřbena řada význačných osobností. Mimo jiné se zde nachází hrobka rodiny Laichterových, jedné z nejvýznamnějších dobrušských rodin, kterou navrhl architekt Jan Kotěra.

V současné době se v kostelíku konají mše, ale každoročně je využíván i pro koncerty vážné hudby v rámci Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka. Naposledy - 14. října 2012 - zahráli ve sv. Duchu houslista Jaroslav Špaček a Václav Uhlíř na varhany skladby J. S. Bacha a Eugèna Ysaÿe.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.