Třetím rokem se Kulturní a informační středisko Hronov snaží i v Hronově nabídnout široké veřejnosti nevšední program během tzv. Noci kostelů. V letošním roce se návštěvníci opět mohou těšit na otevřenou renesanční zvonici z roku 1610.

Její vrchní část tvoří dřevěné podsebití, které uzavírá střecha s hrotem ve tvaru osmibokého jehlanu. A právě 24. května mají lidé jedinečnou možnost nakouknout až do onoho dřevěného podsebití a zjistit, mimo jiné, jak v něm jsou upevněny zvony.

Od 16.00 hodin se otevře návštěvníkům kostel Všech svatých, kde se od 17.00 hodin uskuteční mše svatá. Následovat bude přednáška na téma Jak křesťanství budovalo západní civilizaci, kterou připravil farář Jaroslav Jirásek. Vrcholem večera se jistě stane (od 19.00 hodin) varhanní koncert s názvem Známé a slavnostní melodie. Na varhany zahraje Tomáš Weissar a na trubku Ondřej Čuhanič.

Poprvé na Noc kostelů se pro veřejnost otevře kaplička Nejsvětější Trojice v nedalekém Rokytníku. Nově zrestaurovaná kaplička je chloubou místních obyvatel. V pátek 24. května se nabízí i jedinečná možnost se o ní něco dozvědět. Od 18.00 do 20.00 hodin zde budou probíhat komentované prohlídky, které nechají návštěvníky usednout do dřevěných lavic a zaposlouchat se do vyprávění.

Další informace: www.kulturahronov.cz

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.