V rámci Nové Terasy 2018 se v Polici nad Metují představí grafik Karel Demel. Člen sdružení Hollar, který se mezi mnoha svými oceněními pyšní od roku 2003 Francouzským rytířským Řádem umění a literatury.

Jeho tvorbu pro Polickou výstavu představuje kurátorka výstavy, Alena Laufrová: „Karel Demel se opírá o své bohaté znalosti ze světa hudby. Vzdává poctu významným hudebním skladatelům, grafickými listy vizualizuje svůj prožitek z poslechu vážné hudby. Podobně přistupuje k poezii, kdy se vciťuje do básnického textu optikou svého vidění světa, svých zážitků a zkušeností. Mnohdy ztotožňuje výjevy básnických příběhů s hledáním smyslu vlastní existence.

Tématem Demelových grafik je lidské nitro, vztah muže a ženy, vášeň, touha, osamělost. Motivy nachází i v mytologii, pracuje se symbolikou. Jak napovídá název výstavy, Karel Demel je ponořený zvláště do poezie francouzské. Je ctitelem tohoto jazyka, ovládá jej a stále procvičuje. Celou svou bytostí neúnavně a pokorně zobrazuje své představy vzniklé na základě přečteného textu milovaných autorů, především šansoniérů Jacqese Brela, George Brassense ale i Paula Verlaina a Arthura Rimbauda.„

Právě jeho láska k Francii a ovlivnění francouzskou kulturou stálo za udělením řádu Rytíře umění a literatury.

Výtvarník je znám svou precizní kresbou. Ke grafické technice dodává Alena Laufrová: „Karel Demel je celoživotně věrný technice leptu s akvatintou i náročné rytině a suché jehle. Grafické listy vznikají na základě mnoha přípravných kreseb, často ve variantách. Autor pracuje v cyklech. Někdy si témata vyzkouší v malém formátu a potom provede ve zvětšení. Základem je virtuózní linie opírající se o znalost anatomie a reálií, mnohdy obohacených o fantaskní prvky. Plochy dokonale zvládnuté technikou akvatinty společně s kresbou a barevným tónováním vytvářejí kompozice s bohatým obsahem.”

Karel Demel vystudoval nejprve hru na trombón na konzervatoři a teprve potom se dostal ke studiu na VŠ UMPRUM, kde v letech 1968 - 1974 studoval u profesora Zdeňka Sklenáře (odborným asistentem byl Jiří Anderle).

Autor má za sebou více než 200 samostatných výstav na čtyřech kontinentech. Z mnoha měst, kde vystavoval, můžeme jmenovat Prahu, Antverpy, Berlín, Vilnius, Kuala Lumpur, Jakartu, Alžír, Istanbul, Buenos Aires, Hanoj nebo samostatnou výstavu v Národní galerii Zimbabwe v Harare.

Vernisáž výstavy proběhne 6. září od 18:00 hodin. Výstava potrvá do 30. září.

Otevřeno denně kromě pondělí 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin.

Výstavu pořádá spolek Apeiron ve spolupráci s Muzeem papírových a s podporou Města Police nad Metují v rámci Nové Terasy 2018.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.