Za jedenáct let prošlo sítem mnoho soutěžících, nakonec však zůstaly ty nejlepší. Nejlepší svými vlastnostmi, charakterem, uměním něco dokázat, a tak vytvořit i kvalitní zábavný program, který potěší starší generaci.

Vždy něco končí a nové zase začíná. Projekt Euro babička za dobu své činnosti splnil svoje poslání. Nyní organizátoři před sebou mají novou soutěž, které se mohou zúčastnit všechny dámy z České republiky ve věku nad 50 let. Hlavními kritérii tentokrát bude vzhled ženy 50 plus, ale také schopnost zazářit ve společnosti, posuzováno bude příjemné vystupování a základní znalost na PC.

Pokud splňujete tyto podmínky, můžete se přihlásit na www.eurobabicka.cz. Vyplníte jednoduchý formulář a přiložíte aktuální foto. Přihlášky posoudí odborná porota, vyberou ty nejlepší, které zveřejní. Začátkem května budou tyto soutěžící zařazeny do internetového hlasování a veřejnost vybere sedmičku nej.

Cílem soutěže není jen zvolit vítězku, ale pomoci všem starším ženám k prosazení vlastních záměrů, dodání sebevědomí a probudit v každé z nich tu pravou „Dámu roku“.

Projekt klade důraz na osobnost ženy, šarm, pohotovost, moudrost a smysl pro humor. S tímto zaměřením budou pro dámy vybírány i soutěžní disciplíny. Do dalšího kola postoupí sedm nejlepších, které veřejnosti představíme ve videozáznamu, kde se budou dámy prezentovat v různých společenských situacích (v červenci a srpnu).

Dáma roku 2018 bude vyhlášena na reprezentačním plese v říjnu, kde zazáří ve večerních toaletách v doprovodu tanečníka. Místo konání bude včas zveřejněno.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.