Úvodem stručně z historie. S vlivem sílícího pruského království v osmnáctém století bylo třeba posílit severní hranici rakousko-uherského mocnářství. Významným článkem tohoto systému se měla stát pevnost Josefov. Stavba probíhala v letech 1780 - 1787. Řadí se k vrcholům barokního fortifikačního umění. Patří k historickým paradoxům, že po dobu své existence nebyla vojensky využita ani za Napoleonských válek, ani v prusko-rakouském konfliktu.

Jednou z mnoha atrakcí, které se v areálu pevnosti konají, je historická rekonstrukce bitvy na Abrahamových pláních ze září roku 1759. Touto bitvou vrcholila britsko- francouzská válka o dominanci v severní Americe.

Akce se v pevnosti Josefov konala v sobotu 18. července odpoledne. Součástí byla bitevní ukázka, kulturní program – pochod vojenských historických jednotek městem, písničky, kouzla, zábavné soutěže, žonglování, akrobatická show s pyro fontánami, ohněm a lasery a mnoho dalšího. Vše organizoval Klub přátel Josefova.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.