Jak a čím se ve středověku psalo? Jak se vyráběly pergameny a přírodní barvy? Jak se tvořily herbáře? To vše odhaluje nový program Skriptoria, který navazuje na tradici původního klášterního vzdělávání. Je určen kolektivům mateřských, základních i středních škol v rámci jednodenních či vícedenních pobytových programů. Časem bude Skriptorium zpřístupněno také veřejnosti, jako letošní novinka prohlídkových okruhů.

„Skriptorium vzniklo během prosince loňského roku ve třech učebnách, které nyní fungují jako písárna, knihovna a přípravna papíru, pergamenu, barev, inkoustu, malířského náčiní a knihvazačská dílna. Zábavnou, hravou formou chceme v těchto dílnách dětem ukazovat klášterní iluminátorská díla vrcholného středověku. Učebny jsou vybaveny dřevěnými pulpity, na kterých si děti vyzkoušejí, jak se kdysi ve středověku psalo – pomocí přírodního inkoustu a husích brků. Seznámí se s archivací bylin a zkusí si vyrobit ruční papír nebo barvy z přírodních pigmentů. Velkou inspirací pro nás byly nádherné malované herbáře v klášterní knihovně,“ sdělila Jitka Klímová ze Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.

První školy si přijdou nový vzdělávací program vyzkoušet již tento týden. „Za nejdůležitější považuji výjimečnou mezioborovost Skriptoria. Celý program nabízí propojení několika úhlů pohledu na svět. Dá se v něm poznávat dějepis, přírodopis, chemie, výtvarná výchova, mediální výchova a hlavně vztahy mezi těmito obory. Myslím, že nejzajímavější bude šance vyrobit si svoje vlastní barvy a doufám, že nevyužitá nezůstane ani nabídka vytvořit si vlastní knihu. Je to sice velmi náročná práce, o to větší je ale potom uspokojení z hotové knihy,“ popsal Skriptorium autor projektu, scénograf Robert Smolík.  

Podle jeho slov je Skriptorium jedinou středověku písárnou tohoto typu a rozsahu v České republice.

Skriptorium, finančně podpořené díky projektu Malovaná zahrada z prostředků Státního fondu životního prostředí částkou 500 000 korun, rozšiřuje nabídku environmentálních vzdělávacích programů, které v klášteře fungují už třetím rokem. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.