Před několika sty lety, když na Hronovsku řádila epidemie cholery, objevili lidé hluboko v lesích nad obcí Zbečník (součást města Hronova) studánku, která díky své odlehlosti od obydlí, nebyla kontaminována. V té době lidé připisovali nezávadnost vody za projev vyšší moci. Také proto, zavěšovali na stromy v okolí studánky svaté obrázky. Ty jsou (jistě po mnoha rekonstrukcích) tam dodnes k vidění.

Spolek přátel Maternice, který se o studánku v současnosti stará, připravil návštěvníkům informační tabule, které citují pověst o tzv. Zbečnických chlebech, či také popisují skutečnou tragickou údalost, která se stala v nedalekém Zbečníku v 18. století, když v důsledku rozlehlého nočního požáru dvou chalup, uhořely dvě rodiny se sedmi dětmi.

Tabule také upozorňují na původ názvu Skalákovy studánky. Vychází z románu Aloise Jiráska Skály, ve kterém vzpurní sedláci, kterým se říkalo Skaláci, se po revoltě proti náchodskému knížeti Piccolominimu, schovávali v chaloupce v Maternici, nedaleko lesní studánky.

A jak se do těchto míst dostat? Nejdříve je třeba přijet od města Hronova či z druhé strany od Červeného Kostelce do obce Zbečník. Zde se odbočí na polní cestu (nutné jít pěšky - začíná CHKO Broumovsko) po modré turistické značce. Ta vede podél Zbečnického potoka do mírného lesnatého kopce. Asi po 1,5 km chůze se dorazí k výše zmíněné Skalákově studánce. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.