Z bašty špýchar

Opevnění bylo prověřeno mezi lety 1628–1648 vzbouřenými sedláky i Švédy, kteří odvezli z bašty devatenáct děl a symbolicky tak ukončili její obranné využití. Baštu v průběhu druhé poloviny 17. století v horní části údajně upravili na letohrádek. Po přestavbě roku 1737 ji na 230 let využívali jako špýchar.

Val přeměnili na park s dřevěným letohrádkem, který kvůli špatnému stavu zbořili v roce 1841. Val je zakončen věží Zázvorkou, která sloužila jako městská šatlava k nápravě pachatelů lehčích zločinů a v jejímž sousedství se až do roku 1874 nacházela Krajská brána s padacím mostem. 

Nákladná revitalizace

V loňském roce rodina Bartoň-Dobenín spolu se Správou zámku intenzivně pracovala na realizaci projektu s názvem „Revitalizace prostoru valu a lipové aleje v areálu zámku Nové Město nad Metují“. Projekt spolufinancovala Evropská unie. Projekt stál několik milionů.

Některé stromy ve špatném stavu bylo nutné z důvodu bezpečnosti pokácet, tři nejstarší lípy zůstaly zachovány. Přibyly i další stromy. V aleji byla restaurována socha sv. Václava, vznikly zde nové mlatové cestičky a byly vysazeny nové rostliny, například hortenzie.

Novinkou je osvětlení aleje, budovy špýcharu i věže Zázvorky, dále přítomnost bezpečnostní kamery a rozvod vody pro zavlažování. 

Alej Pat Bartoňové-Dobenínové

Alej ponese nově jméno Pat Bartoňové-Dobenínové, manželky restituenta zámku Josefa Mariana, která se po přestěhování z USA do Nového Města nad Metují aktivně věnovala péči o zámeckou zahradu. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.