Tak jako každý hrad i Staré Hrady jsou opředeny pověstmi. Ta nejtajemnější je o templářích. Říká se, že byli původními vlastníky tvrze Stará. Z výprav do východních zemí si přivezli sochy dvanácti apoštolů. Ty zde nechali zakopat a kopáče zaživa zazdili, aby nedošlo k vyzrazení místa úkrytu.

Když chtěli templáři později poklad přemístit, skončili strašlivou smrtí, prchajíce před přízraky zemřelých. A tak podle pověsti skončí každý, kdo by se chtěl pokladu zmocnit, neboť duše mučedníků bdí nad pokladem dosud. Jiná verze legendy praví, že se jednalo o valouny zlata, které otevírají bránu do časoprostoru.

O pobytu templářů na Starých Hradech se historici přou již několik staletí. Jedni z nich tvrdí, že templáři vlastnili tvrz do roku 1312, kdy byl jejich řád zrušen, a Stará přešla mezi statky krále Jana Lucemburského. Tato varianta je podpořena i kronikou Václava Hájka z Libočan, v níž zahrnuje Starou do statků, patřících templářům.

Rytíři na hradě

V gotických zdech Starých Hradů zažijete středověk. Každou sobotu, neděli a středu o letních prázdninách pořádá pán hradu velké rytířské turnaje. Jedinečné rytířské souboje v netradičním podání o čest a sílu, v nichž poznáte trest a právo středověku.

K tomu budete mít možnost navštívit dobový tábor starohradských rytířů, na tržišti ochutnat dobové pokrmy a zaposlouchat se do středověké hudby. S rytíři, zbrojnoši, jarmarečníky, tanečnicemi, čarodějnicemi, žebráky a různou další sebrankou poznáte mnohá tajemství a ochutnáte všemi smysly atmosféru dne na středověkém hradě L.P. 1362 

Pohádkové rejdiště

K tomu všemu vás tento víkend na velkém hradním nádvoří čekají veselé princezny a čarodějnice, popletení čerti a čarodějové. Od této středy do neděle jsou pro vás na nádvoří hradu a zámku připraveny soutěže a hry s opravdovými pohádkovými bytostmi.

Po celý den pak můžete navštívit pohádkové prohlídkové okruhy s draky, vodníky, obry, skřítky, čarodějnicemi, vílami, čertíky, čerticemi i čertenicemi; hrad a zámek s Dračí královskou komnatou, Zámecké pohádkové sklepení, Hradní pohádkovou půdu a Zdravosvět s Dračím královstvím. 

Draci na hradě

Navštívte dračí prohlídkové okruhy a poznejte přes padesát druhů draků. Nahlédněte do tajemství Obřích smaragdových draků v pohádkovém sklepení a seznamte se s Vodovodními draky Potrubáky. 

Přijměte pozvání na audienci k Dračímu Králi Rozumbraďáku XVI. do Dračí královské komnaty a spolu s dvaatřicetimetrovým čarodrakem Mocjeďákem odhalte tajemství dračích lektvarů a elixírů. Na Hradní pohádové půdě přivítejte i Obří rubínové draky Rubijány.  

Novinkou je Zdravosvět a Dračí království, kde uvidíte dračího vládce Zdrávokaze, vílu Vitamínu, skřítky Baciláky, dračí porodnici, dračí zuboopravnu, skřítky z Bonbónového království, skřítky ovocňáky a saláťáky, draky Recykláky, bájný Hvězdolet a mnoho dalšího.

Do pohádek čaroděje Archibalda I. lze vstoupit každý den po celý rok.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.