V Jičíně mohou zájemci studovat hned dvě vysoké školy. První z nich je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, která nabízí přímo v Jičíně pro akademický rok 2012/2013 studium oboru Veřejná správa a regionální rozvoj v obou programech – bakalářském i magisterském. Absolventi tříletého bakalářského programu získávají titul bakalář (Bc.) a absolventi dvouletého magisterského programu titul inženýr (Ing.). Všechny zájemce škola přijme bez přijímacích zkoušek a přihlášky je možno podávat ještě do 20. srpna.

Druhou vysokou školou nabízející studium v Jičíně je Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, která přijímala zájemce o studijní obor Podniková ekonomika. Jedná se o bakalářský studijní program, tedy absolvent tohoto programu získává titul bakalář (Bc.). Zde zájemci dělají klasicky přijímací zkoušky a přihlášky již byly uzavřeny v březnu.  

Studium v obou případech probíhá kombinovanou (dálkovou) formou. V učebnách rozmístěných např. v jičínském zámku, na městském úřadě nebo na I. základní škole probíhají přednášky a konzultace jednou za čtrnáct dní v pátek a v sobotu. Pak následuje zkouškové období.

V učebnách je pro studenty k dispozici dataprojektor, počítačové vybavení (PC a notebooky), zpětný projektor a další zařízení. Ve všech prostorách je realizována strukturovaná kabeláž, resp. bezdrátová Wi-fi síť připojení k internetu.

V Jičíně studuje v průměru 200 studentů z celé České republiky. Další bližší informace o studiu v Jičíně, rozvrhu a přihláškách lze najít na webových stránkách městského úřadu na http://vs.jicin.cz 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.