Do této soutěže konané 29. května v prostorách fakulty se přihlásilo 32 studentů v 9 týmech, převážně z oboru Informační management.

Podstata zadání spočívala v simulaci tržního prostředí pomocí informačního systému SAP, kde týmy studentů představovaly jednotlivé firmy a každá z firem se pak prostřednictvím své prodejní strategie snažila o nejlepší hospodářský výsledek. Mezi hlavní kritéria hospodářského úspěchu patřil celkový příjem, dosažená čistá marže, návratnost vlastního kapitálu a podíl vlastního kapitálu vůči cizímu.

Hlavní cenu, stipendium ve výši 15 tisíc korun, si odnesl tým Cobra kai. „Proti nám stálo osm konkurenčních týmů. Díky vzájemné spolupráci a pohotové reakci našeho kolektivu se nám podařilo včas zjistit a analyzovat, jak jednotlivé trhy reagují na nabídku. Na základě toho jsme účelně zaměřili naše cíle pro maximalizaci zisku. Jsme rádi, že jsme splnili svůj cíl a dosáhli nejlepších výsledků,“ hodnotí svou účast v soutěži členové vítězného týmu Michal Bergmann, Michal Prouza, David Illner a Gabriela Kurková.

Na druhém a třetím místě se umístily týmy Profíci a Legionáři, a získaly tak odměnu 10 a 5 tisíc korun. Všichni zúčastnění pak obdrželi věcné ceny od partnera soutěže, společnosti Škoda Auto, a. s.

„Snahou nás organizátorů bylo podnítit zájem studentů o informační systém SAP, který je v praxi často využíván a jehož výuku vítají jak partnerské firmy fakulty, tak i samotní studenti,“ uvedl vedoucí organizačního týmu dr. Pavel Čech z Katedry informačních technologií FIM UHK.

Jeho slova potvrdil Ing. Denis Šefara ze společnosti Škoda Auto, a. s.: „V automobilce dlouhodobě hledáme cestu, jak tento systém atraktivním způsobem studentům představit. Forma soutěže se zdá být pro první kontakt se SAP-světem ideální. Bylo potěšující, že se někteří studenti nespokojili jen s informacemi určenými pro soutěž, ale zajímali se o procesy na pozadí více do hloubky.“

V budoucnu organizátoři plánují uspořádat podobnou akci i pro ekonomicky zaměřené střední školy, pro které by téma praktického využití informačních technologií mohlo být zajímavým zpestřením výuky.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.