„Zájem o studium přírodních věd klesá, a tak je více než kdy jindy důležité mít nadšené a inovativní učitele fyziky a těchto věd obecně – jsou to právě oni, kdo zapalují v dětech plamínky nadšení a probouzejí v nich zájem o vědu, který přetrvává po celý život. Bez nich nebudeme mít ani učitele přírodních věd, s jejichž nedostatkem se naše společnost dlouhodobě potýká, ani špičkové vědce. Naše fakulta se přírodovědným vzděláním trvale zabývá, proto jsem rád, že se po roce konference znovu vrací na její půdu,“ uvádí Jan Kříž, děkan Přírodovědecké fakulty UHK, která se na konferenci organizačně podílí.

Účastníky čekají tři přednášky zaměřené na psychologii, fyziku v lékařství a výzvy české energetiky. Samozřejmostí budou oblíbené dílny nabité experimenty od 3D tisku přes využití filmu ve výuce fyziky až po pohádkovou fyziku. Fórum inspirace, které mělo svou premiéru v loňském roce, zprostředkuje i letos učitelům vhled do technologií a nabídne další inspiraci do výuky. Novinkou bude večerní překvapení a aktivní zapojení studentů do doprovodného programu.  

Elixír do škol vytváří od roku 2013 učitelům podmínky pro smysluplnou výuku fyziky a digitálních technologií.

„Díky regionálním centrům a skvělé práci učitelů vznikla v České republice unikátní a pevná síť pedagogů, kteří se od sebe vzájemně učí, inspirují se a sdílejí mezi sebou zkušenosti z výuky. Ukazuje se, že podpora a kolegiální vzdělávání učitelů je jedna z cest, která prokazatelně přispívá k jejich profesnímu rozvoji a zvýšení kvality přírodovědného vzdělávání. Učitelé, kteří ve své výuce často využívají pokusy, vnímají u svých žáků větší zapojení v hodinách, hlubší porozumění učivu a i je samotné výuka více baví a naplňuje,“ uvedla Petra Prošková, ředitelka organizace Elixír do škol.

Generálním partnerem je již tradičně Nadace České spořitelny. Záštitu nad akcí převzali hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D. Dalšími partnery jsou například Česká spořitelna, a. s., MFF Univerzity Karlovy, chomutovská společnost PULS, společnost Karlovarské minerální vody a Nadace Jablotron. Role průvodce konferencí se opět ujme Vladimír Kořen.

Elixír do škol, z. ú.

Nezisková organizace byla založena Nadací České spořitelny. Posláním Elixíru je vytvářet učitelům podmínky pro poutavou a smysluplnou výuku a přispívat ke zkvalitnění zejména přírodovědného a technického vzdělávání v Česku tak, aby výuka děti bavila a učily se naplno a s radostí. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.