Žáci školy pod vedením učitelů zaujali svou originalitou na jarní téma. Dokázali realizovat propojení všech vyučovaných předmětů studijních programů branding designu a brandingu floristiky. Předvedli nejen snoubení různých grafických prací včetně fotografie s floristickými dekoracemi, ale i například využití matematiky, českého jazyka, anglického jazyka ve vystavovaných expozicích.

Ještě před odpolední vernisáží obdivovaly výstavu celé třídy dětí s učitelkami ze základních škol či školek. Pro vysílání Českého rozhlasu poskytla učitelka školy Lenka Hloušková rozhovor. Na slavnostní zahájení dorazili rodiče, prarodiče, kamarádi žáků školy a ostatní veřejnost. Úvodních slov se mimo jiné ujali náměstek primátora Jiří Bláha, tajemnice Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Dana Čapková a zástupkyně Nemocnice České Budějovice Jana Příhodová.

V sobotu výstavu doprovodil koncert žáků Základní umělecké školy Střezina. Vystoupilo zde Střezinské kytarové kvarteto ve složení Markéta Mourková, Tereza Vlčková, Tomáš jedlička a Tomáš Kinský. Za své výkony všichni kytaristé sklidili bohatý potlesk publika.

Všem, kdo se podíleli na výstavě školy, patří obrovské poděkování. Každým rokem je výstava krásnější. Budování dobrého jména školy je pro management zásadní záležitost. Obdivuhodné je zapojení všech učitelů, žáků a zaměstnanců.

Za vzornou reprezentaci školy patří také poděkování oceněným v Talentu královéhradecké kultury za rok 2018. Jsou to žákyně Barbora Jírová a Anna Křapková, učitelky Eva Soudková a Pavla Myslíková. Ocenění předala náměstkyně primátora Monika Štayrová společně s předsedou kulturní komise a zastupitelem města Pavlem Markem na slavnostním večeru ve Velkém sále hradeckého Adalbertina. Titul Talent královéhradecké kultury se každoročně uděluje mladým umělcům, kteří v předchozím roce dosáhli mimořádného úspěchu, umístění v soutěži nebo počinu v oblasti kultury.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.