Na Den učitelů 28. března si převzala Helena Jindrová v Senátu Parlamentu ČR v Praze úžasné ocenění přímo z rukou ministra školství Roberta Plagy, úvodní slovo přednesl senátor Jiří Drahoš a místopředsedkyně Senátu Miluše Horská.

Ing. Miroslav Jindra, spolumajitel a zřizovatel školy, je držitelem Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy II. stupně od roku 2009, tentokrát toto ocenění bylo uděleno i Heleně Jindrové. V roce 1993 manželé Jindrovi založili soukromé Střední odborné učiliště zahradnické v Hradci Králové, Ruseku. V roce 1994 založili soukromou Floristickou střední školu s.r.o., která od roku 2012 nese název Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. Dosud jsou zřizovateli, majiteli a jednateli této školy.

Manželé vytvořili jedinečné školní vzdělávací programy, které má Střední škola vizuální tvorby jako jediná v České republice v oboru Grafický design. Jsou to ŠVP Branding design a Branding floristiky. Jsou zakladateli Asociace branding designu, jednateli, majiteli a zakladateli Mistrovské školy floristiky.

Ve školském systému manželé definovali obor floristiky, jsou spoluautory učebnice Floristický design, publikace Historie Floristické školy aj. Helena Jindrová vytvořila učební plány Vyšší floristické školy, seminářů pro veřejnost a kurzů pro mistry floristy, které se na Mistrovské škole floristiky dodnes úspěšně pořádají.

Pod vedením manželů škola získala certifikát ISO, Zlatý certifikát kvality Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě v programu Erasmus+. Za svůj profesní život a práci v soukromém sektoru školství dokázali svoje myšlenky, svoji filozofii a obsah studia předat pedagogům a vytvořit tvůrčí kolektiv, který vzdělávání úspěšně realizuje. Své mnohaleté zkušenosti získávali také díky bohaté zahraniční spolupráci.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.