Stejně jako předešlé výstavy bude i tato zahájena vernisáží v pátek 12. dubna ve 14:00 hodin. Pokračuje ve dnech 12. 4. do 18 hodin a 13. 4. a 14. 4. od 9 do 18 hodin.

Střední škola vizuální tvorby v Hradci Králové je jedinou školou v ČR, která vzdělává žáky v uměleckých maturitních programech BRANDING DESIGN a BRANDING FLORISTIKY. Názvy programů vychází z anglického slova „brand“, česky „značka“. Žáci školy na výstavě představí svou profesi instalací objektů a grafických prací ve svěžím jarním a velikonočním stylu.

Pro školu je obrovským oceněním získání Medaile I. stupně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2019. Medaili si 28. března převezme zřizovatelka Ing. Helena Jindrová v Senátu Parlamentu ČR. Na nominaci byla navržena za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství. Za svůj profesní život a práci v soukromém sektoru školství dokázala svoje myšlenky, svoji filozofii a obsah studia předat pedagogům a vytvořit tvůrčí kolektiv, který vzdělávání úspěšně realizuje.

Škola v rámci výuky preferuje praktické uplatnění všech vyučovaných předmětů včetně získávání zahraničních zkušeností. Pro představu jsou uvedeny nejaktuálnější novinky. Právě probíhá dvoutýdenní stáž tří žákyň v německých Brémách, v lednu učitelky odborných předmětů navštívily mezinárodní veletrh pro floristy IPM v Essenu v Německu.

Žáci realizovali výzdoby mnoha plesů v Hradci Králové – například to byl Ples Rádia Černá Hora a Farmaceutický ples, ve škole proběhla soutěž English breakfast, kde žáci připravili pochoutky anglické snídaně s představením receptů v anglickém jazyce, vytvářejí grafické práce a výzdobu pro nadcházející Dny Frankofonie 2019.

Škola se účastní i mnoha soutěží, například žákyně Emily Tey se umístila v soutěži Teendesign v kategorii fotografie na 2. místě. Do soutěže Best PaperMan Cover 2019 byly zaslány grafické návrhy žáků na obálky firemního časopisu PaperMan. Do finále 39. ročníku Národní soutěže amatérské fotografie 2019 se probojovalo 29 fotografií od 12 studentek školy.

Vše o střední škole vizuální tvorby můžete zjistit na nových redesignovaných webových stránkách www.vizualskola.cz a osobně na nejbližších dnech otevřených dveří v sobotu 6. dubna a 11. května. V těchto dnech budou v budově školy v Jiráskových sadech současně probíhat floristické semináře pro širokou i odbornou veřejnost. Rozhodně bude co k vidění.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.