Slavnostní ceremoniál předání ocenění v soutěži se konal v úterý 9. října v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR.  

Soutěž Mladý řemeslník roku 2018 vyhlašuje Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a je určena pro nejlepší žáky řemeslných oborů středních odborných škol a středních odborných učilišť, záštitu převzala Mgr. Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu České republiky.

Škola v Hradci Králové vyučuje studijní uměleckořemeslný obor Grafický design se zaměřením na Branding design a Branding floristiky. Nejen pro oceněné žákyně, ale pro celou školu je účast a ocenění v soutěži důležitou odměnou za jejich práci. Studentky ve školním roce 2017/2018 dosahovaly výrazných úspěchů v odborných dovednostech a jejich známky na vysvědčení byly s průměrným hodnocením maximálně 1,5 nebo lepší.

Oceněné žákyně například excelentně obhajovaly své řemeslné dovednosti na stáži v německých Brémách v rámci svých studijních programů, všechny se úspěšně účastnily různých soutěží, pravidelně se podílejí na realizaci dekorací na výstavách, společenských akcích a prezentacích.

Slavnostního dne se také účastnily žákyně studijního programu Brandingu floristiky Adéla Gritzbachová, Barbora Kodytková a Petra Kopišťová, které pod vedením odborných učitelů Ing. Evy Soudkové a Bc. Lenky Hlouškové na místě předváděly ukázky floristických vazeb. Všem přítomným ženám dělaly radost svými výtvory, které si na památku odnášely s sebou domů.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.