Soutěž Mladý řemeslník roku 2017 vyhlašuje Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a je určena pro nejlepší žáky řemeslných oborů středních odborných škol a středních odborných učilišť. Záštitu nad letošním ročníkem soutěže převzala Mgr. Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu České republiky.

Škola v Hradci Králové vyučuje studijní uměleckořemeslný obor Grafický design. Nejen pro oceněné žákyně, ale pro celou školu je účast a ocenění v soutěži důležitou odměnou za jejich práci.

Slavnostního dne se také účastnily žákyně studijního programu Brandingu floristiky Veronika Hansíková, Adéla Hoffmannová a Eliška Holendová, které pod vedením odborných učitelů Ing. Evy Soudkové a Bc. Lenky Hlouškové na místě předváděly ukázky floristických vazeb. Všem přítomným ženám dělaly radost svými výtvory, které si odnášely s sebou domů.

A za co obdržely oceněné žákyně cenu? Zásadním hodnoceným kritériem bylo dosažení výrazného úspěchu v odborných dovednostech ve školním roce 2016/2017. Kromě odbornosti byl dalším z výběrových kritérií prospěch: žák byl ve školním roce 2016/2017 hodnocen na vysvědčení průměrným hodnocením 1,5 a lepším.

Ve školním roce 2016/2017 oceněné žákyně Nikola, Eliška a Dominika excelentně obhajovaly své řemeslné dovednosti na stáži v německých v Brémách v rámci svých studijních programů - Branding design a Branding floristiky. Všechny se účastnily různých soutěží, pravidelně se podílejí na realizaci dekorací na výstavách, společenských akcích a prezentacích. Patří jim obrovská gratulace a díky za jejich úspěchy a skvělou reprezentaci školy.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.