„Nejen že nás těší zvýšený zájem o studium a reflektujeme tak kvalitu naší výuky, ale je to pro naši fakultu také významný zdroj příjmu. Dotujeme jím schodek v rozpočtu univerzity pro české studenty,“ uvedl Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., dlouholetý univerzitní pedagog, lékařský náměstek FN HK a senátor.

Posluchárny v novém akademickém roce naplní zhruba 190 nových studentů všeobecného lékařství, 40 zubního lékařství a 25 budoucích všeobecných sester. Počet českých mediků se pohybuje v posledních čtyřech letech v podobném rozmezí, počet zahraničních studentů v angličtině se zvyšuje z loňských zhruba 60 na 90. Do dalšího ročníku postoupí zpravidla o 20 procent studentů méně.

Z historie Národního registru lékařů vyplývá, že při současných celkových počtech univerzitami produkovaných lékařů, kteří skutečně nastoupí do praxe, se obsadí zhruba 850 plných úvazků ročně. Již nyní jich ale v našem zdravotnictví chybí podle analýzy Ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických služeb a statistiky zhruba 1700.

V některých specializacích se tak po odchodu stávajících lékařů do důchodu projeví problém již po roce 2018 a v lůžkové části pak do tří až čtyř let. Tato oblast se přitom regionálně potýká s nedostatkem lékařů již dnes a služby zajišťuje jen díky velkému přesčasu doktorů.

„Vnímám volání České lékařské komory a Ministerstva zdravotnictví ČR po zvýšené produkci lékařů fakultami. Výuka budoucích lékařů je ale vysoce provázaným systémem. Nejde kapacitně jen o prostory učeben, ale i o to, kolik studentů jsme schopni odučit na klinice a skloubit to s prací. S případným přijetím dalších studentů by se pravděpodobně ukázalo, že bychom potřebovali nejen novou budovu, ale i posilu ohledně vyučujících kolegů. A ty k tomuto účelu připravit je daleko náročnější než příprava studentů. Kdyby to také mělo být na úkor přijímání zahraničních studentů, bylo by navíc potřeba ten schodek dorovnat z rozpočtu,“ ilustruje situaci profesor Jaroslav Malý.

Vysokému zájmu veřejnosti se také těší Univerzita třetího věku, kterou fakulta nabízí. Kapacita kurzu byla proto navýšena na 80 posluchačů. Výuka je tu rozdělena do dvou semestrů po deseti tříhodinových blocích a zabývá se zdravým stárnutím. Obsáhne patologické aspekty stárnutí, doporučení, jak předcházet rizikovým faktorům vedoucím k onemocnění, prevenci snížené soběstačnosti i socioekonomické souvislosti stárnutí.

Průměrný věk posluchačů byl v minulém akademickém roce 69 let. Na závěr studia museli projít písemným testem a osvědčení převzali ve Velké aule pražského Karolina, kam se ně přišli podívat také rodinní příslušníci a jejich přátelé. Posluchači i jejich rodiny brali studium jako užitečné, prestižní a sociálně přínosné.

Královéhradecká lékařská fakulta pořádá každoročně také zlatou promoci, při níž se setkávají absolventi LF UK, kteří promovali před padesáti lety. Mnozí se tu od skončení fakulty vidí poprvé.

Posluchárny se v novém akademickém roce poprvé otevřou všem studentům v pondělí 3. října.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.