Cena je udělována za mimořádný počin nebo dlouhodobou systematickou práci k rozvoji, kvalitě a dostupnosti sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.

Ve čtvrteční odpoledne bylo krásné slunečné počasí a pro předávání cen to bylo po předchozích chladnějších dnech jen a jen příjemné, samotné předávání cen přilákalo několik desítek diváků. Pro vítěze byly připraveny krásné broušené plakety.

Moderování akce se zhostil Jan Smetana, který je od dubna roku 2001 externím spolupracovníkem Redakce sportu ČT. Moderování v jeho podobě bylo vskutku výborné, byl příjemným a vtipným moderátorem.

Na začátku akce představil Smetana radního pro oblast sociální Josefa Lukáška, předsedu Sociálního výboru Otakara Kalendu a vedoucího odboru sociálních věcí Jiřího Vitvara. Na pódium byl jako první pozván Lukášek a následovali jej také nominovaní na cenu v kategorii: Osobnost sociální oblasti. Vedle sebe se potkali lidičky z různých sociálních služeb a organizací. Josef Lukášek vyhlásil vítěze této kategorie: Martina Fletchera, Ivana Gumana a Miroslava Wajsara.

Další kategorií byl Poskytovatel sociální služby. Lukášek vyhlásil i tuto cenu a předal vítězné plakety: Naději Broumov – pečovatelské službě, Oblastní charitě Hradec Králové – poradně pro lidi v tísni a Oblastní charitě Trutnov – terénní službě sociální péče.

Po tomto vyhlášení byl na pódium pozván Otakar Kalenda, který předal cenu za projekt fotografií s názvem „Kouzlo ženy“. Jedná se o fotografie uživatelek služby Domovy na Třešňovce Česká Skalice. Fotografie ukazují, že každá žena, když se nalíčí, učeše a pěkně ustrojí, je krásná a to platí i pro uživatelky domova pro osoby se zdravotním postižením.

Posledním předávajícím byl Jiří Vitvar. Ten předal dvě ceny, a to v kategorii: Obec podporující sociální služby, kterou si právem zasloužilo město Broumov. Poslední cenou byl Dárce v sociální oblasti, tuto krásnou cenu získala Kateřina Faltusová.

O rozhovor po ukončení předávání cen jsme poprosili sympatického mladého moderátora Jana Smetanu.

Jak se Vám, Jane, moderoval 6. ročník předávání Cen sociálních služeb Královéhradeckého kraje?

Byla to první zkušenost s akcí tohoto typu a moc jsem se na ni těšil. Musím uznat, že všechno bylo perfektní. Od komunikace s klientem, po práci na scénáři, až po atmosféru, která tu panovala. Užil jsem si to a doufám, že si to stejně užili i všichni zúčastnění. Je hezké, když se na klienty sociálních služeb nezapomíná.

Co Jan Smetana a sociální služby, máte nějakou osobní zkušenost?

Mám a velmi dobrou. Několik let byla moje babička klientkou Střediska Diakonie ČCE v Krabčicích, kde poskytují pobytové služby seniorům se sníženou mírou soběstačnosti a seniorům s Alzheimerovou nemocí či jinou formou demence. Tamní personál se o babičku vzorně a lidsky staral od začátku až do jejího posledního dne. Přál bych každému, pokud na to dojde, jen takové dobré zkušenosti, jako měla naše rodina. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.