Software poskytuje kompletní přehled o majetku kraje včetně všech potřebných informací a spotřebě energií.

„Řešení FAMA+ pro správu majetku, implementované v krajském technologickém centru, pomohlo Královéhradeckému kraji významně zlepšit péči o celkový majetek kraje. Díky nasazení centrálního informačního systému získal kraj kompletní online přehled o veškerém majetku kraje včetně všech jeho 130 příspěvkových organizací a došlo také k zefektivnění a sjednocení procesů jeho správy,“ uvedl Bohumil Pecold, vedoucí úseku projektů a síťové infrastruktury Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Systém považuje za uživatelsky přívětivý. „Spolupráce se společností TESCO SW byla na velmi dobré úrovni a dodavatel dokázal velmi dobře zapracovat naše požadavky, včetně integrací s dalšími IS a náročné migrace dat všech krajských příspěvkových organizací," dodal Pecold.

Projekt je unikátní v rámci veřejné správy především svým rozsahem, kdy vedle kraje zahrnuje i 130 příspěvkových organizací. Řešení FAMA+ je standardním produktem pro organizace veřejné správy, který poskytuje komplexní a koordinované řízení celého životního cyklu majetku. Společnost Tesco SW systém vyvíjí již řadu let a v obdobném rozsahu byl instalován mimo jiné v Moravskoslezském a Zlínském kraji.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.