Program Skutečně zdravá škola klade u potravin, z nichž zapojené školní jídelny vaří, důraz na kvalitu, sezónnost a lokálnost. V letošním roce vznikl pro zapojené školy v Královéhradeckém kraji projekt, který chtěl propojit školní jídelny s místními zemědělci a producenty.   

Díky projektu se podařilo vytvořit katalog lokálních dodavatelů pro školní jídelny, ale také zmapovat, zda mají zemědělci zájem do školních jídelen dodávat. I přesto, že jsou jídelny velmi dobrým partnerem pro odbyt, téměř 80 procent oslovených zemědělců o navázání spolupráce nemá zájem. Nejčastějším důvodem nezájmu je schopnost prodat své zboží výhodněji na trhu.

Zapojení zemědělců, pracovníků jídelen i žáků

Projekt pracoval nejen se zemědělci a pracovníky školních jídelen, ale také se žáky. V ZŠ Žďár n. O. vyráběly děti pod vedením Ing. Vlasty Kejklíčkové sýry, které následně prodaly na školním farmářském trhu. Obdobně si počínali i žáci ZŠ Dětenice.

Propojení teorie s praxí se ukázalo u žáků velmi vítané, proto se rozhodly zapojené školy školní farmářský trh v budoucnu opakovat.

Katalog lokálních dodavatelů pro školní jídelny je dostupný online na webových stránkách: http://www.skutecnezdravaskola.cz

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.