Nová kuchyň je bezbariérová a přizpůsobená potřebám a schopnostem náctiletých žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům s těžším zdravotním postižením. Ti tak mohou exkluzivně pokračovat ve vzdělání i po ukončení povinné školní docházky, a to na střední praktické škole dvouleté. 

Nová kuchyň slouží pro výuku žáků s postižením v praktické škole dvouleté. Ta umožňuje i žákům s těžším tělesným a kombinovaným postižením po ukončení základního vzdělání dále rozšiřovat své vědomosti a tak získávat nejen další vzdělání, ale i dovednosti pro lepší integraci a společenské uplatnění.

„Žáky při výuce seznamujeme se základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v jednoduchých činnostech. Věnujeme se zejména rodinné a zdravotní výchově, ručním pracím, pěstitelským pracím a díky příspěvku Nadace Agel také přípravě pokrmů,“ uvedla Jarmila Karpašová, ředitelka Prointepo – Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, s tím, že vaření patří u studentů mezi velmi oblíbené a vyhledávané činnosti.

Nová školní kuchyně v hodnotě 42 tisíc korun je bezbariérová a umožňuje pohyb i dětem na invalidním vozíku. Vybavena je přitom standardně rohovou kuchyňskou linkou s pracovní deskou, varnou deskou a vestavěnou troubou. V části linky přitom chybí spodní skříňky, což umožňuje pohodlnou práci na pracovní desce i osobám na vozíčku. 

„Pro naše studenty je kuchyně jednoznačně obrovským přínosem. Dovednost uvařit si alespoň jednoduchá jídla patří mezi základní předpoklady k osamostatnění se a praktický pravidelný nácvik této dovednosti našim žákům jednoznačně velmi pomáhá a prospívá. Nadaci patří velké poděkování,“ dodala Karpašová s tím, že v současnosti kuchyni pod dohledem kantorů využívá konkrétně šest studentů, kteří v tomto školním roce střední školu navštěvují. Škola Prointepo je přitom v Hradci Králové vůbec jediná, která vzdělávací, zdravotní a sociální služby pro děti a mládež s hendikepem v takovémto rozsahu nabízí. 

Nadace Agel sídlí v Praze a potřebným lidem a organizacím z celé České i Slovenské republiky pomáhá již od roku 2011. Od svého vzniku nadace podpořila téměř 400 žadatelů celkovou částkou přesahující 10 miliónů korun. Více informací, včetně formuláře žádosti o nadační příspěvek, najdou zájemci na webu nadace.agel.cz. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.