Již před 18 hodinou se od návsi u zvonice v Josefově nesly tóny flašinetu. To se v mrazivém lednovém podvečeru připravoval na cestu Tříkrálový průvod. Skupina místních občanů pak vyráží na cestu směr  Hřebeny, k hradu Hartenberg. Tam pak čekají další účastníci, aby se mohli připojit k průvodu. Na nádvoří hradu opět za doprovodu flašinetu a při poháru svařeného vína všichni postáli a zamysleli se.  

A již vzhůru do hradu. Výstup po dřevěných schodech v mrazivém podvečeru je náročným fyzickým výkonem. Osvětlená kaple pak poprvé přivítala veřejnost. Pro ty, kteří zde byli ještě v létě či na podzim, to byl šok. 

Šest polí a dva sloupy opět vytváří původní prostor kaple. Spolu se zákristií pak tvoří jednotný celek. Klenby jsou dokladem řemeslné zručnosti pracovníků zdejší stavební huti. Jsou i dokladem toho, že rekonstrukce hradu Hartenberg dostala v loňském roce státní ocenění zaslouženě.

Kaple sv. Tří králů je na hradě doložena již v 12. století, což dokládá i poměrně archaické svěcení. V současné dispozici je pak od 15. století, kdy ji ve 2. podlaží nechali vybudovat Šlikové. Vysvětil ji míšeňský biskup Dietrich roku 1471, což dokládali i tři před požárem dochované konsekrační kříže (z původních dvanácti). Jeden se zachoval až do současnosti v zákristii. Kaple pak byla trvale využívána až do doby 2. světové války.

Účastníci poté přešli do hřebenské školy, kde program pokračoval. Promítání obrázků z minulosti, doplněné vyprávěním pamětníků či doloženými historkami, dokumentovalo vývoj hradu a jeho okolí. Na fotografiích všichni sledovali stav po požáru v roce 1985 a srovnávali se současností. Dobře tak mohli posoudit množství vykonané práce. A představit si, kolik jí ještě zbývá.

Při této příležitosti zmínil majitel hradu, Bedřich Loos, ještě velmi sváteční věc, a to přítomnost ostatků sv. Tří králů, původně z  relikviáře z Kolína nad Rýnem: „Ostatky byly odděleny a zapečetěny do samostatné monstrance kolínským biskupem někdy v době baroka. Jsou označeny jmény králů - Kašpar, Melichar a Baltazar. Přítomnost relikvií Tří králů je z duchovního hlediska  symbolem, příběhem, který jde daleko do historie. Vždyť Hartenbergové, zakladatelé hradu, byli účastníci křížových výprav i obléhání Milána, kde byly ostatky uloženy, po boku císaře Barbarossy. Proto zřejmě má kaple toto vysvěcení. Tři králové přinesli dary Ježíškovi a v symbolice se k nám nyní na svátek Tří králů opět se svým poselstvím vrátili.”

Další akcí spojenou s hradem a kaplí pak bude srpnová mše svatá. Ať opět na nádvoří či již v kapli, uvítá všechny věřící i příznivce hradu. A určitě za rok na Tři krále v kapli na shledanou.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.