Uvedená celosvětová akce probíhá ve světě od roku 1987 s cílem pomoci s jarem přírodě od odpadu. Chodovští ochránci se dvakrát do roka zúčastňují této akce již od roku 1997. 

Nechyběli ani letos, kdy si vybrali pro svůj úklid povodí Vintířovského potoka od Skalky směrem k rybníku Bahňáku a dále až na hřiště za drobným zbožím, kam chodívají děti z MŠ. Garantem akce pro veřejnost bylo Ekocentrum Chodováček, které pracuje při ZO ČSOP 30 02 Chodov. Garantem akce pak vedoucí oddílu MOPů Ještěrek Stanislava Volková.

„I letos jsme sesbírali kontejner směsného odpadu a několik pytlů plastu. Největší nepořádek byl opět po bezdomovcích - likvidace 5 míst, 3 za potůčkem a 2 přímo v parku v Lesní ulici, s podivem skoro rovnou pod okny zdejších rodinných domků.  Velmi nás mrzelo, že přibývá odpadu, který ale neprodukují bezdomovci. Staré pneumatiky, stavební odpad, stará lina, střešní krytiny,” uvedla Stanislava Volková. 

Akce trvala od 9 hodin zhruba do 12:30, poté následovalo občerstvení pro zúčastněné s posezením, popovídáním a exkurzí po Ekocentru a Minibotanické zahradě.

Poděkování patří všem, kteří přišli přiložit ruku k dílu a pomohli tak chodovské přírodě se s jarem nadechnout o trošku lépe. Celkem se akce zúčastnilo 47 sběračů odpadu, z toho 22 dospělých.

Poděkování patří i Technickým službám Chotes Chodov, které zapůjčily kontejner a postaraly se o odvoz odpadu. 

Další akcí, kterou bude pořádat Ekocentrum Chodováček v dubnu, budou oslavy Dne Země 20. dubna od 13:13 hodin v Ekocentru. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.