„Workshop je financován v rámci programu Grundtvig, který je součástí evropského Programu celoživotního učení. Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých,“ informoval majitel hradu a organizátor workshopu Bedřich Loos.

„Účastníky workshopu jsou dobrovolníci z celého světa, lidé, kteří mají zájem na ochraně kulturního a přírodního dědictví. Společným tématem všech seminářů byla ochrana tradičních hodnot ve středoevropském prostoru.“

Program byl opravdu rozmanitý a zahrnoval přednášky a praktické ukázky z mnoha oblastí. Účastníci se dozvěděli o možnostech dobrovolnictví v ochraně kulturních památek, životního prostředí a osobní zdraví, o významu biodiverzity a jejím vlivu na harmonický život člověka, mezinárodní spolupráci při řešení globálních i lokálních problémů, ale seznámili se také s českou přírodou a historií.

Prakticky si mohli vyzkoušet některá tradiční řemesla, jako je kamenictví nebo tesařství, zúčastnili se archeologického výzkumu a na vlastní kůži si vyzkoušeli život ve středověku. Zkrátka těch deset dní bylo nabito akcí, informacemi, setkáními se zajímavými lidmi, a to vše v kouzelném prostředí jednoho z nejstarších českých hradů.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.