Několik historických událostí zcela zásadně zahýbalo životy našich předků a tím potažmo výrazně ovlivnilo i ty naše současné. Seznamování se s těmito dějinnými okamžiky pak znamenalo v roce 2018 pro žáky i pedagogy školy nemálo poznání a zábavy, ale i úsilí a práce vynaložené takříkajíc nad rámec běžné výuky.

Den otevřených dveří, který byl takovým přirozeným završením tohoto veškerého dění, si kladl za cíl přivést na školní chodby a do školních tříd širokou veřejnost, které se tak dostalo možnosti se s nejrůznějšími projekty, které výše uvedený smysl naplňovaly, dopodrobna seznámit.

Intenzivní přípravy na velký den gradovaly již během několika posledních týdnů, avšak samotného vrcholu pak doznaly ve čtvrtek a v pátek, kdy byla i notně omezena samotná výuka. Každý z dospělých byl naplno zaměstnán pečlivě rozvrženými úkoly. Světlo v oknech školy svítilo do pozdního večera a všude se po desítkách a stovkách objevovaly tematické dekorace, obrázky, naučné panely, výtvarná díla a retropředměty skvěle dokumentující dobu minulou.

Některé třídy se proměnily v dílničky, kde bylo možné si vyrobit nefalšovanou školní pečeť, butonek se státními symboly, pískovou mandalu a další originální předměty. Z dalších tříd se staly výstavní síně, ve kterých byly shromážděny historické sešity a knihy, oděvy, hračky či předměty běžné potřeby.

Nechyběla ani retrokavárna či poslechová místnost, v níž zněly někdejší hity. Ve dvou třídách byla připravena i živá vystoupení věnující se vzniku republiky potažmo tragickému roku 1938. Připraveny byly i digitální prezentace nebo třeba prostor na zapsání přání republice či pamětní kniha. Zkrátka bylo toho opravdu mnoho, co na návštěvníky čekalo.

S úderem patnácté hodiny se otevřely hlavní vchody obou pavilonů a do školy začali přicházet první návštěvníci. Těch pak během celé akce dorazilo nepočítaně a jen odhadem určitě řádově stovky. Chodby i třídy byly po celý čas plné lidí, a to byla pro všechny organizátory ta největší odměna.

U vstupu návštěvníky vítaly hostesky, které jim předaly zevrubný program, Školní bulletin, a případně je i nasměrovaly tam, kam bylo žádoucí. Pak již bylo zcela na vůli příchozích, kam zamíří a čemu budou věnovat svou pozornost.

Aktivit bylo k mání opravdu hodně. Za absolvování mnohých z nich si děti odnášely třeba nafukovací balonky s logem školy, nádherné pexeso sestavené z portrétů význačných osobností, na jehož vzniku se podíleli samotní žáci, nejrůznější cukrovinky či třeba velice hezkou medaili.  

Kdo chtěl, mohl tak v areálu školy strávit celé čtyři hodiny a stále mohl objevovat něco nového, množství zábavy i přístupného poučení bylo totiž tak značné, že vše se za ty čtyři hodiny snad ani zvládnout jednoduše nedalo.

Žáci i zaměstnanci školy zcela jasně všem příchozím dokázali prostřednictvím svého Dne otevřených dveří, že i ve školních lavicích společně prožili v mnoha směrech nevšední rok, který svým historickým odkazem bude na dlouho neopakovatelný.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.