Organizátorskému týmu v čele s Jiřím Převrátilem tentokrát bezezbytku přálo počasí, a tak není divu, že v sobotu 10. června v době mezi patnáctou a tři a dvacátou hodinou, které byly akci vymezeny, zavítalo do habartovského muzea několik set návštěvníků.

Habartovští četníci se snaží cílit opravdu na co nejširší veřejnost, a tudíž nemohou opomenout ani děti. Ty samozřejmě až tak moc nezajímaly poutavé komentované prohlídky sbírek muzea, seznamování s historickými reáliemi či odhalování dějinných souvislostí v podání Mgr. Tomáše Herajta, ale o to více si užily nabídku v přilehlé zahradě.

Tam na ně po dvě hodiny čekaly jednoduché hry a soutěže, jejichž úspěšné splnění je pak opravňovalo k projížďce historickými vozidly. O tu byl tradičně veliký zájem a každý z přítomných se chtěl svézt ve všech dostupných nablýskaných strojích. Po více jak hodinu pak tedy na dvoukilometrové trati pendlovala asi šestičlenná historická kolona. 

Kromě projížděk a her se mohli návštěvníci v zahradě v rámci tematické výstavy seznámit s autentickou výzbrojí a výstrojí. Příjemnou a pohodovou atmosféru zde dokreslovala také reprodukovaná dobová muzika a mnozí příchozí rádi vzali za vděk i možností na chvíli zde třeba jen tak posedět a občerstvit se.

Od 19 hodin pak přišel ke slovu další vrchol akce. Tím byl několikahodinový blok hraných ukázek vážících se k práci bezpečnostních sborů. Zde je však nutné uvézt, že vše je podáno pod autorskou licencí habartovských četníků, a tudíž ony ukázky si nekladou za cíl dodržet stoprocentní historickou věrnost, ale hlavně pobavení přítomných diváků. A tak nechybí samozřejmě ani nadsázka a humor, přičemž letos se aktéři rozhodli vsadit třeba na léty prověřený malý kurz německého jazyka "Alles Gute".

Okolo jedenácté hodiny padly poslední výstřely a všichni, kteří se na realizaci akce podíleli, si mohli zasloužené vydechnout. Muzejní noc v Habartově dospěla ke svému konci a určitě splnila to, proč se již osm let v Habartově koná. Lidé se poučili i pobavili a třeba někteří navíc získali i nový vhled do bouřlivé etapy československých dějin, která stála na počátku velkého lidského utrpení, jež známe pod názvem druhá světová válka. 

Všem popularizátorům české historie, kteří věnovali svůj čas a úsilí na přípravu i realizaci 8. habartovské muzejní noci náleží upřímné poděkování, neboť tato forma seznámení s našimi dějinami je dozajista velmi užitečná a vítaná.

Habartovské Muzeum bezpečnostních sborů je samozřejmě k dispozici všem zájemcům i k běžným prohlídkám. Potřebné informace je možné získat na jeho webových stránkách.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.