Cesta ke kapli je součástí naučné stezky vedoucí kolem rybníka zřízené v roce 2015. Mělký úvoz se zařízne do terénu směřujíce ke hrázi, na rybniční straně lemované mohutnými břízami. Od hladiny se odráží Třebouňský vrch, ke kapli zbývají desítky metrů.

Krajina tu je téměř bukolická, zdi poničené kaple působí jako přirozené dotvoření krajiny. Vstup dovnitř opatřili mříží, občas se při různých akcích ale dostanete dovnitř.

Zničil ji blesk

Skromná poutní kaple byla postavena 1320, barokní kapli nechal zbudovat opat kláštera v Teplé Raimund III. v letech 1732-1733.

Střechu měla šindelovou, s věžičkou nad presbytářem. Oltářní obraz představoval svatého Blažeje, jenž se sklání nad uzdravujícím se nemocným. V 18. a 19. století se chodilo až šestkrát ročně ke kapli procesím. Pobožnosti se konaly až do konce 2. světové války, po vysídlení Němců, z Tepelska, Toužimska  a Žluticka odešlo téměř veškeré obyvatelstvo, mnoho vsí zaniklo.

Konec opuštěného kostela přišel na svátek Božího těla v roce 1957. Při bouřce sjel do stavby blesk a požár zničil vnitřek. Opuštěná ruina bez střechy dlouhá desetiletí chátrala, v roce 2007 byla převedena na sdružení Cesta z města. Vznikla i nová Křížová cesta, od roku 2010 je stavba otevřena v rámci akce Kostelní noc, další jsou Blažejovské krasohledání a na podzim Světlo pro Blažeje.

Stolová hora 

Třebouňský vrch je stolová hora podkovovitého tvaru, se svými 825 metry nejvyšší vrch Toužimské planiny. Triangulační bod. Kdysi tu stála i hostinská bouda, za 2. světové vály tu měl wehrmacht výcvikové středisko plachtařů, nyní využíván paraglidisty. 

Naučná stezka

Zastavení na naučné stezce – 1. Úvodní panel, 2. Blažejský rybník, 3. kaple, historie, osudy zaniklé středověké vsi Janovec. 4. Ptactvo na rybníku, 5. Rybníkářství a mlýny v okolí, 6. Krajina kolem nás, 7. Okolí vesnice a vrchy, 8. Louky kolem rybníka. Délka asi 2,5 kilometru nenáročným terénem.   

Svátky a Blažej

Svátky Božího těla byly pohyblivé, řídily se podle Velikonoc, bývají v rozmezí 21. května až 24. června, procesí se modlila, krom jiného, za dobré počasí při sklizni a zdraví dobytka.

Svatý Blažej, biskup v Sebastě v Malé Asii, nyní se město jmenuje Sivas a patří Turecku. Zemřel roku 316. Je patronem lékařů, hřebenářů, hudebníků žesťových nástrojů, zedníků a stavitelů, tkalců, ševců, pekařů a divoké zvěře. Je přímluvcem při onemocněních krku, uší, zubů, patří ke Čtrnácti svatým pomocníkům. Jako svatý Vlas je uctíván východními křesťany. 

Lokalita se nachází na trase Toužim - Bezvěrov (E49), odbočka na Nežichov.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.