Wizovský to rozhoupal

Lahví si dlouhou dobu nikdo nevšímal, ač byla oficiálně nabídnuta ke zkoumání, protože bylo jasné, že vinný archív má značnou hodnotu. Ledy se hnuly až na naléhání kastelána zámku Bečova nad Teplou Tomáše Wizovského.

Prvotní odhad, který v minulém roce učinil soudní znalec znalec Ivo Dvořák, autor znaleckého posudku, se pohyboval v částce 20 miliónů korun. Kvalifikovaný odhad vznikl na základě porovnání s podobnými známými vzorky. Otázkou bylo, zda jsou vína uchovaná v lahvích po dobu zhruba 120 let ještě pitelná.

V nejlepší kondici

Jejich vynikající kvalitu, která je u většiny vzorků na vzestupu nebo kulminuje, ověřili v neděli 22. května při degustaci dva mistři v oboru - Jakub Přibyl, držitel titulu Court of Master Sommeliers: Advanced Sommelier, Andreas Wickhoff, držitel titulu Master of Wine. Třetím byl Greg Lambrecht, vynálezce technologie Coravin, která byla použita pro odebrání vzorků. Při ní dojde k penetraci korku, aniž by se poškodil,  a odebere se vzorek vína.

Degustace s expertizou se pořádala kvůli zjištění stavu a kvality obsahu láhví. Bylo vybráno 16 vzorků, z časových důvodu se nakonec chutnalo 13 lahví.

Výsledek ohromil

„Přestože byl očekáván kvalitní obsah lahví zejména díky dobrému uskladnění, výsledek všechny ohromil. Z třinácti ochutnávaných byl mrtvý jen vzorek číslo 11. Jednalo se o láhev červeného vína Château d'Yquem, která byla vybrána k prozkoumání kvůli snížené hladině. Potvrdil se předpoklad, že víno zoxidovalo. O napínavé momenty se postarala lahev číslo 5, když při odebírání vzorku začalo víno vykapávat skrytou prasklinou ve skle – proces musel být zastaven. Z časových důvodů se odstoupilo od posuzování tří dalších vzorků a přešlo se k posouzení první láhve z těch nejcennějších ve sbírce – 117 let starému burgundskému vínu s číslem 9, jež se ukázalo být v úžasné kondici. Za nejskvělejší a pravděpodobně nejhodnotnější víno sbírky byla označena lahev s číslem 15 – sladké červené víno Château d'Yquem z roku 1896,“ informoval kastelán Bečova Tomáš Wizovský.

Cenu budeme znát brzy

Hodnocení si vzal na starost Jakub Přibyl: „Kvalita posuzovaných vín je na špičkové úrovni, sladká vína, ze kterých se sbírka skládá, mají neuvěřitelný potenciál zrání a díky dobrému uskladnění se vyvinula tím správným směrem. V následujících dnech bude potřeba dohledat původ lahví a poté určit jejich cenu, která určitě předčí naše původní odhady. Pokud bychom to převedli na zbytek sbírky, tak z každé kategorie vín jsme zde měli jeden nebo dva vzorky a dá se tedy usuzovat, že by se mohla ve stejné kondici vyskytovat naprosto drtivá většina bečovské sbírky a opravdu by se tím mohla hodnota celkově navýšit.“

Výsledky odborné degustace vyhodnotí soudní znalec Ivo Dvořák, který v nejbližší době vyčíslí hodnotu celé sbírky. Odhaduje se až kolem sta miliónů korun.

Národní památkový ústav pořádal akci ve spolupráci s firmou Vino Vino Vino.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.