Názvy krušnohorských osad Boží Dar, Měděnec, Cínovec a další poukazovaly na škálu rud v podzemí. Těžilo se jak na české, tak i na saské straně.

Ruda byla pro havíře Boží dar

Při návštěvě Johannese si můžete vybrat ze dvou tras – základní a velké naučné. Projdete si jeden z nejpozoruhodnějších revírů v Česku, Zlatý  Kopec – Kaff.

Štola Johannes leží asi 8 kilometrů od Božího Daru. Nejvýše položené město nejen u nás, ale i ve střední Evropě, dostalo jméno od výroku saského kurfirsta,, který tu povolil založení horního města. Bohatost rudy přispěla k výroku: Tento vzácný kov je vaším chlebem, je to dar od Boha!Boží Dar. Německy Gottesgab.

Cín, železo, měď, později i zinek se začaly těžit ve 20. letech 16. století. Revír byl rozsáhlý, největším dolem byl Johannes – Kaff, který byl v provozu od 16. století do 70. let 19. století, v minulém století se tu několikrát prováděl hornický průzkum, naposledy v 70. letech. Zachoval se mimořádný komplex hornických děl, vyražené komory patří k největším na světě.

Území bylo prohlášeno, v rámci krajinné památkové zóny, za chráněnou kulturní památku ČR a tvoří významnou součást společné česko-německé nominace Hornické kulturní krajiny Erzgebirge / Krušnohoří k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO.

Největší komora má rozměry 60 x 20 metrů, při výšce 10 – 12 metrů. V podzemí je zima, takže teplé oblečení s sebou.

Začátky prohlídek: u základní prohlídkové trasy v 9:30, 12:00 a 14:30 hodin a v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu v 9:30 a 12:00 hodin, u velké naučné prohlídkové trasy v 14:30 vždy v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu

Další informace

První navigace od Mapy.cz. Celá zdarma a s turistickými podklady offline. Stahujte, než vyrazíte na výlet.