Budova zámku pochází z let 1750 -1753, vyrostla na místech předhradí přilehlého středověkého hradu z poloviny 14. století.

Hrad zatím prochází rekonstrukcí, takže prohlídky jsou plánovány v dosahu několika blízkých let, zatím jsou zde organizovány mimořádné edukační prohlídky, zaměřené na dobové rekonstrukční práce, jako Dobrodružství vápna a písku nebo seznamující s rekonstrukcí dřevěných krovů.

První okruh, relikviář sv. Maura, určený především stejně jako druhý dospělým, představuje historii této unikátní památky i seznamuje s okolnostmi jejího novodobého objevení v roce 1985, tedy čtyři desítky let poté, co byla na konci války ukryta v prostorách objektu posledními majiteli, kolaborujícími za okupace s nacisty.

Finále okruhu představí působivě nasvícený relikviář v potemnělé trezorové místnosti, kdy v doprovodu hudby může návštěvník plně vychutnat krásu relikviáře, fascinující jak spoustou drobných detailů ve výzdobě, tak velkolepým dojmem z celku tohoto unikátního díla. 

Druhý okruh prochází zámeckými interiéry, kterým dominuje především knihovna (slouží i jako obřadní místnost a pro příležitostné pořádání kulturních akcí) a kaple sv. Petra se segmentovou nebeskou klenbou a křížovou cestou vypracovanou smaltem, k vidění jsou dále salony - grafický, červený, gobelínový, španělský, i soukromá komnata zámeckého hudebníka. Celá koncepce je zaměřena především na dobu posledních držitelů zámku, vévodského rodu Beaufort-Spontin, z jejichž majetku je i většina autentického mobiliáře. 

Třetí okruh je již určený jinde se mnohdy díky expozici a průvodnímu slovu toliko pro dospělé logicky nudícím dětským návštěvníkům - relikviář pro každého je prakticky obdoba první trasy, ale s výkladem a zastávkami ryze srozumitelným a zajímavým dětem, použit je i např. komiks s nástinem osudu památky, objasňující její doputování do prostor dnešní země České i její znovuspatření světla světa vyjmutím zpod podlahy hradní kaple v takřka kriminálním příběhu.

Na modelu dřevěného relikviáře si děti mohou i osazovat „zlaté“ sošky a další výzdobu, tak, jak viděli na vzorových fotografiích, i podle vlastní nespoutané fantazie, stejně jako si mohou sestavit puzzle s motivem relikviáře.

Čtvrtý okruh procházka minulostí je určen nejmenším „milovníkům historie“, tedy již zhruba od 4. roku věku do osmi let, tedy od předškoláků po první ročníky základní školy.

Děti zde dobrodružně prochází skalní štolou, zámeckou zahradou i velkou částí II. okruhu. K vstupence dostanou pracovní list, knihu Pohádka o bečovském dávnosnění, nezapomenutelnou odměnou je jim i pasování do šlechtického stavu, stvrzené nobilitačním glejtem. V pokladně si mohou navíc oproti záloze zapůjčit dobové kostýmy, takže zámek se hemží caparty v dlouhých suknicích, pláštících s kápí aj.

VIDEO: Procházka zámkem, relikviář, pohled na Bečov

Ojedinělé jsou i nabídky seznámení s relikviářem pro nevidomé, kdy na modelu z III. okruhu se mohou dotýkat tvarů repliky předmětu, nebo relikviář v domech seniorů (objekt zámku pochopitelně vzhledem k členění není bezbariérový).

Bečov je zájemcům snadno dostupný vlakem, pro pěší turisty i cyklisty, automobilem je možno parkovat zdarma pouhých pár desítek metrů pod zámkem.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.