Prolog se koná 20. června v kostele sv. Kateřiny v Krásně, rodné obci skladatele, jehož jméno festival nese. Vystoupí na něm Capella Regia Praha pod vedením uměleckého vedoucího Roberta Huga.

Tento soubor byl založen v roce 1992 jako Capella Regia Musicalis a dnes patří k nejznámějším tělesům staré hudby v Čechách. Jeho repertoár tvoří především česká a středo­evropská barokní hudba 17. a 18. století (Michna, Biber, Fischer, Schütz atd.). Zvláštní důraz je kladen na duchovní dramata baroka (oratoria – J.  D. Zelenka, G. Carissimi, A. Graghi) a jejich scénické provozování.

Slavnostní zahajovací koncert pátého ročníku Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera se uskuteční 22. června v kostele Zvěstování Panny Marie v Ostrově a s programem J. C. F. Fischer a mistři baroka se přestaví německý ansámbl Rastatter Hofkapelle.

Jedná se o velice zajímavé propojení, neboť Johann Caspar Ferdinand Fischer působil přes třicet let u rastattského dvora a soubor reprezentující toto město nahrál průřez Fischerovy duchovní tvorby na CD, který je první nahrávkou Fischerova díla v Německu a z velké části i ve světě.

V té souvislosti stojí za připomenutí, že Rastatter Hofkapelle vznikla v roce 2002 s odkazem na tehdejší dvorní kapelu Fischerovy doby. Zaměřuje se na prová­dění duchovní hudby barokních autorů, zejména těch, kteří působili u rastattského dvora. Všichni členové ansámblu přitom současně působí jako sólisté a jsou členy dalších významných profesionálních souborů, zaměřujících se na interpretaci staré hudby.

Ještě předtím než zazní první tóny, promluví otec biskup Tomáš Holub. Krátký úvod o Fischerovi poté pronese Mgr. Zdeňka Čepeláková, která se osobou a dílem skladatele zabývá.

„Oživením programu koncertu bude choreografie na Suitu J. C. F. Fischera v podání ostrovské taneční skupiny Mirákl, která se nedávno stala mistrem republiky v soudobém tanci. Suitu zahraje Riccio Quartetto,“ doplnila pozvánku do kostela Zvěstování Panny Marie na sobotu 22. června zakladatelka, ředitelka a dramaturgyně festivalu Michaela Káčerková.  

Oba koncerty začínají v 19 hodin.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.