Trasa je celkem obtížná, místy s prudkými stoupáky. Startuje se v sobotu v 10 hodin, běh vede zprudka na plošinu Slavkovského lesa ke známé Krásenské rozhledně.

Proud Dlouhé stoky míří přes Tři Křížky ke Kladské a trasa 35 km padá strmě dolů k branám zámku Kynžvart. Milovníci delších tras z Kladské zamíří vzhůru k nejvyššímu vrcholu Lesný a uběhnou tak 45 km. Někteří závodníci absolvují i se čtvernožci, psům se to prý zamlouvá.

Plavební kanál

Dlouhá stoka je umělý kanál, který začíná na Kladské poblíž zámečku, protéká kolem obce Prameny, míří k Hornímu Slavkovu kolem bývalé obce Čistá. Název je nelogický, historické pojmenování je Flössgraben, čili Plavební kanál.

Pojmenovali ho tak, když se začal využívat nejen jako zdroj vody pro horní díla, ale také  pro dopravu dřeva používaného pro těžbu v šachtách. Ve své době neměla Dlouhá stoka svým provedením a délkou zřejmě ve střední Evropě obdoby.

Podobný kanál byl v Krušných horách - Blatenský příkop z roku 1540 o délce asi 20 kilometrů.

Další informace o Dlouhé stoce

Trasa vede po lesních cestách a necestách, asfaltu je do 6 km. Podél cesty jsou připraveny čtyři kontrolní body s občerstvením a na Zámku Kynžvart opět přátelské posezení s jídlem a výborným pivem.

Majitelem zámku v Kynžvartu byl Klemens Wenzel Nepomuk Lothar kníže z Metternich-Winneburgu, vévoda z Portelly, hrabě z Kynžvartu (narozen 1773 v Koblenzi – zemřel roku 1859  ve Vídni), rakouský šlechtic, politik a diplomat.

Další informace o Metternichově výzvě

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.