Podle pověsti vyjíždí každou půlnoc z hradní brány kočár s duchem vévody v doprovodu několika jezdců...

Když odbije půlnoc, ozve se prý na hradě dusot koňských kopyt a z hradní brány vyjede černý kočár tažený čtyřmi vraníky, kterým z nozder šlehá oheň. Doprovod kočáru prý tvoří jezdci na koních ozbrojení meči a několik zbrojnošů. Že by zavraždění generálové a další Valdštejnovi padlí věrní?!

Vstupovat do cesty tomuto strašidelnému průvodu se rozhodně nedoporučuje. Na svou zvědavost prý doplatil jistý chebský občan Menger, který se po propitém večeru v místní hospodě rozhodl ukázat kamarádům, že vše jsou jen povídačky. Na půlnoc dorazil k hradní bráně a přesně když hodiny naposledy odbily dvanáctou, vyrazil proti němu z brány strašidelný průvod, v jehož středu uviděl na smrt jdoucího zajatce - svého vlastního ducha. Menger se tak vylekal, že omdlel. Druhý den, když ho přátelé našli, stihl jim ještě povědět, co se tu půlnoc událo, a pak zemřel.

Prohlídka hradu

Tolik vypráví pověst a jak je to ve skutečnosti? O tom se nemůžeme přesvědčit, jelikož hrad zavírá v zimním období již v 15 hodin. Je však celoročně otevřený a tak nás k prohlídce může přivítat i během zimního období a to o víkendech.

Samotná prohlídka je i v těchto měsících zajímavá - projdeme si celý areál s Černou věží a kaplí sv. Martina, Erharda a Uršuly. Z hradní věže máme nádherný výhled po celém městě Cheb a blízkém okolí. Krásně je vidět blízký kostel sv. Mikuláše i vzdálený viadukt tratě do Františkových lázní. Vidíme i nový areál pod hradem a také velikost celého hradu.

Po sestoupení z věže přejdeme přes nádvoří ke kapli, která je dvoupodlažní a ještě můžeme po úzkém točitém schodišti se jít podívat na alchymistickou dílničku pod střechou kaple. Další částí hradu jsou rozsáhlé prostory kolem hradní studny dnes se zeleným trávníkem a pak hradby s dělem namířeným na řeku Ohři tak jako v dávné minulosti.

Další děla nalezneme na nádvoří. Další místa hradu si můžeme v klidu prohlédnout a doporučuji si vyhradit větší čas na prohlídku. Je zde mnoho co vidět i si přečíst z historie na informačních panelech v hradu.

Zajímavost na konec

Na třicet metrů vysoké ostrožně nad ohybem řeky Ohře, v místech dnešního Chebského hradu a přilehlé části města, se již v 9. století nacházelo opevněné slovanské hradiště. Když bylo na počátku 12. století nahrazeno pevným kamenným hradem, zániku neušel ani původní hřbitov. Ostatky však ze země vyzvednuty nebyly...

Rozsáhlé slovanské pohřebiště se nacházelo i v místech, kde dnes stojí hradní kaple sv. Erharda a Uršuly. Potvrzuje to i fakt, že při archeologických vykopávkách byly pod podlahou kaple nalezeny četné kosterní pozůstatky.

Kostry odkryté při rekonstrukci podlahy svědčí také o tom, že při stavbě kaple nebyl na ostatky brán přílišný zřetel. Některé sloupy spodní kaple totiž stojí přímo na původních slovanských hrobech. Slovanské náhrobní kameny, které byly při vykopávkách na pohřebišti vyzvednuty, si můžete prohlédnout v prostoru před kaplí.

Další fotografie hradu

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.