Město bylo založeno v roce 1793 císařem Františkem I. jako první slatinné lázně na světě. Výstavba města podle plánu Gruberova regulačního plánu začala v roce 1792.

Rozvrh města vycházel z barokního principu osovosti a symetrie bez uzavřených bloků a zástavbu doplňoval kompoziční zelení a parkovými plochami. Toto rozložení se postupně s rozvojem města měnilo, avšak stále si zachovává klasicistní základ.

Lázně v hlavní roli

Centrum lázní je situováno kolem Františkova pramene, ke kterému se zbíhají promenády a také hlavní třída - a to Národní. Od nádraží jdeme přes městské sady kolem sochy Františka I. na koni a hudebního pavilonu. Cestou můžeme odbočit k pravoslavnému kostelu sv. Olgy, který je kousek od Městských sadů. 

Nyní se ocitáme na začátku Národní třídy. Odtud je to jen kousíček ke katolickému kostelu Povýšení sv. Kříže z roku 1820. Klesáme po Národní třídě dolů a ocitáme se na Náměstí Míru, kde je Františkův pramen s pavilonem vystavěným v roce 1789. Byl často přestavován, do nynější podoby se dostal v roce 1831.

Od tohoto pramene vychází Františkova promenáda, také je zde Café kolonáda s možným nákupem lázeňských oplatek. Kousek odtud začíná Issabelina promenáda směřující k Solnému prameni a k Císařským lázním a dále k Aquaforu. Zůstáváme v centru a obdivujeme meteorologickou stanici, která je na začátku této promenády.  

Velké informační centrum lázní v domě František nám i dalším zájemcům představí možnosti lázeňského pobytu

Ochutnávka pramenů

Je čas ochutnat další prameny. Ochutnali jsme Františkův pramen, další se skrývají v Dvoraně Glauberových pramenů. Je zde v krásné velké rozlehlé klasicistní Pitné hale z roku 1930 k ochutnání trojice pramenů a to Glauber III. a IV. a pak Nový kostelní. 

Pramenů je v lázních přes dvacet a každý má odlišné účinky, proto se doporučuje podrobně prostudovat jejich účinky na organismus. Například prameny Glauber III. a IV. jsou silně projímavé. Další prameny jsou rozsety po parcích a u lázeňských domů. Za všechny jmenujme Nový pramen kousek od dvorany.

Lázně i zvou k návštěvě i po sezóně

Lázně (v provozu jsou celoročně) i po sezóně zvou návštěvníky - kromě ochutnávky pramenů nabízejí setkání s upravenými parky a řadou pamětihodností. I v podzimních či zimních měsících nepostrádají své poetické kouzlo.

Další fotografie z lázní

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.